College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie (CGE)

Een college van onafhankelijke experts toetst of de claim, vermeld op de kwaliteits- of gelijkwaardigheidsverklaring van de leverancier, terecht is. Alleen als dit het geval is, plaatst Bureau CRG de gecontroleerde gelijkwaardigheids- of EMG-verklaring in haar databank.

Indien de waarde vermeld op de verklaringen niet bruikbaar is voor de methode van de Energieprestatieberekening moet deze worden omgezet naar een bruikbare waarde voor de methode, het College controleert hierop.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie