College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie (CGE)

Een college van onafhankelijke experts toetst of de claim, vermeld op de kwaliteits- of gelijkwaardigheidsverklaring van de leverancier, terecht is. Alleen als dit het geval is, plaatst Bureau CRG de gecontroleerde gelijkwaardigheids- of EMG-verklaring in haar databank.

Indien de waarde vermeld op de verklaringen niet bruikbaar is voor de methode van de Energieprestatieberekening moet deze worden omgezet naar een bruikbare waarde voor de methode. Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie controleert hierop.

 

Vergaderdata College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie

Elke twee maanden komt het College bijeen voor een vergadering. In deze vergadering worden nieuwe aanvragen behandeld, gecontroleerd en waar van toepassing geaccepteerd voor publicatie. Bekijk de bijbehorende pagina voor een overzicht van de vergaderdata.

 

Over BCRG

Bureau CRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast. 

Ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG), zoals een warmtenet, worden door BCRG gecontroleerd. 

Bekijk nu de BCRG-database om uw gecontroleerde verklaringen te vinden.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie