Bestaande bouw

In het Besluit Energieprestatie Gebouwen is geregeld dat bij verkoop, verhuur of oplevering van gebouwen - utiliteitsgebouwen én woningen - een energielabel verplicht is. Voor woningcorporaties is het interessant om de meer uitgebreide Energieprestatie te laten bepalen. De Energieprestatie weegt namelijk mee in het woningwaarderingsstelsel, waarmee de corporatie de hoogte van de huur kan vaststellen. EP-adviseurs mogen bij de berekening van het energielabel bij utiliteitsgebouwen of de Energieprestatie van woningen alleen van forfaitaire rekenwaarden afwijken als er een gecontroleerde verklaring is van het product of systeem. In de BCRG databank zijn die te vinden.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie