Energieprestatie advies nieuwbouwwoning

In het Bouwbesluit 2012 heeft de overheid vastgelegd aan welke energetische eisen een nieuw gebouw moet voldoen. Ze verwijst hierin naar de zogenaamde Energieprestatienorm. Deze norm geeft de berekeningswijze voor de Energieprestatie. De energieprestatie mag niet hoger zijn dan de in het Bouwbesluit aangegeven maximale waarde.

Producten of systemen die beter presteren dan de forfaitaire waarde in de norm óf innovaties met vergelijkbare prestaties, kunnen een positieve bijdrage aan de Energieprestatie leveren. Daarom is het belangrijk dat de energieprestatie van producten en systemen is gecontroleerd en gepubliceerd wordt in de openbare databank van BCRG.

 

Over BCRG

Bureau CRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast. 

Ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG), zoals een warmtenet, worden door BCRG gecontroleerd. 

Bekijk nu de BCRG-database om uw gecontroleerde verklaringen te vinden.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie