Nieuw te bouwen

In het Bouwbesluit 2012 heeft de overheid vastgelegd aan welke energetische eisen een nieuw gebouw moet voldoen. Ze verwijst hierin naar de zogenaamde Energieprestatienorm. Deze norm geeft de berekeningswijze voor de Energieprestatie. De energieprestatie mag niet hoger zijn dan de in het Bouwbesluit aangegeven maximale waarde. Producten of systemen die beter presteren dan de forfaitaire waarde in de norm óf innovaties met vergelijkbare prestaties, kunnen een positieve bijdrage aan de Energieprestatie leveren. Daarom is het belangrijk dat de energieprestatie van producten en systemen is gecontroleerd en gepubliceerd wordt in de openbare databank van BCRG.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie