Voor wie werken we

Belangrijk voor veel marktpartijen

Fabrikanten en leveranciers introduceren geregeld nieuwe en innovatieve technieken waarmee hun product of systeem een betere energieprestatie levert dan de forfaitaire waarden. BCRG biedt hen een platform waarmee marktpartijen die verbeterde producten of systemen in de berekeningen kunnen toepassen. Dit is belangrijk omdat het aanpassen of uitbreiden van wet- en regelgeving altijd later plaatsvindt dan het moment waarop nieuwe producten op de markt komen.

De duizenden raadplegingen elke maand van de Databank tonen aan dat de gecontroleerde verklaringen voorzien in een behoefte aan zekerheid over de te gebruiken waarden. Naast de energieadviseurs is er een grote belangstelling voor de verstrekte informatie bij de medewerkers van bouw- en woningtoezicht, gebouwbeheerders, vastgoedexploitanten en anderen. Ook de leveranciers van de energieberekeningssoftware maken, door middel van een automatische koppeling in hun berekeningen, gebruik van de technische gegevens uit onze databank.

Lees meer
 

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie

Meer nieuws