Berekenen Energieprestatie

Met de gecontroleerde kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen of EMG-verklaringen kunnen EP-adviseurs de Energieprestatie van verbeterde en/of innovatieve technieken waarderen in de energieprestatieberekening van een gebouw. 

Als er een NTA8800 EP berekening wordt gemaakt ( voor woningbouw, utiliteitsbouw , basis of detail) , moet u zoeken in de database met NTA8800 aangevinkt. Standaard staat de NTA 8800 bij het starten van de databank al aangevinkt.  

 

Meer informatie voor EPA-adviseurs

Opname in het register

Fabrikanten en leveranciers kunnen de kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen of EMG-verklaringen van hun producten en/of systemen laten registreren in de databank van BCRG.

Meer informatie voor fabrikanten en leveranciers

Toetsen energieprestatie advies

Met de gecontroleerde kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen of EMG-verklaringen kunnen bijvoorbeeld medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht en vastgoedeigenaren de Energieprestatie van een gebouw toetsen.

Meer informatie voor Vastgoedeigenaren en Bouw- en Woningtoezicht

Zekerheid van BCRG

Bureau CRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast.

Ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG), zoals een warmtenet, worden door BCRG gecontroleerd.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Meer nieuws