Energieprestaties

De gecontroleerde kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen of EMG-verklaringen worden gebruikt om de Energieprestatie van verbeterde en/of innovatieve technieken te waarderen in de energieprestatieberekening (BENG of Energielabel conform de NTA 8800)  van een gebouw.

Info gebruikers

Info leveranciers

Lees meer

Direct naar databank

Brandveiligheid

De gecontroleerde verklaringen uit de databank kunnen gebruikt worden voor het ontwerpen van brandveilige gebouwen en voor de inspectie brandveiligheid van bestaande gebouwen.

Met de verklaringen uit de databank wordt bijgedragen aan een efficiëntere aantoonbaarheid voor kwaliteitsborging voor een brandveilige gebouwde omgeving.

Lees meer

Direct naar databank

Fabrikant eigenverklaringen

De verklaringen in de databank zijn gebaseerd op geharmoniseerde normen. De EP-adviseur en de vastgoedeigenaar hoeft dan niet op verschillende websites naar deze verklaringen te zoeken.  Deze verklaringen, maar ook andere fabrikant eigen verklaringen die niet in de databank zijn opgenomen,  kunnen onder andere worden gebruikt in de detailopname van de NTA 8800.

Lees meer

Direct naar databank

Installatiegeluid

In de databank  zijn installatiegeluid verklaringen opgenomen met invoer benodigd is voor de wettelijke bepalingsmethode en installatiegeluid verklaringen die generiek toepasbaar zijn. De verklaringen worden gebruikt om aan te tonen dat er wordt voldaan aan het maximale geluidsniveau voor woningen en woongebouwen op de erfgrens met een ander (bouwwerk) perceel of op te openen ramen of deuren op dat perceel.
 

Lees meer

Over BCRG

Bureau Controle Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG)  is het loket in Nederland waar verklaringen te vinden zijn die in de  bouw- en installatiesector worden toegepast.

BCRG is een stichting zonder winstoogmerk. De doelstelling van BCRG is om verklaringen die gebruikt worden ten behoeve van de bouw- en installatiesector in de gebouwde omgeving te controleren (indien wettelijk is toegestaan) en te ontsluiten voor de markt.

Meer over BCRG

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Meer nieuws

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie