Waarom een gecontroleerde verklaring

Gebruikers van de databank - gemeenteambtenaren, private bouwplantoetsers, adviseurs, inspecteurs en vastgoedeigenaren e.d. vinden objectief getoetste informatie over de brandveiligheid van producten en systemen van groot belang.

Daarmee kunnen ze voor een nieuw gebouw of van een bestaand gebouw nagaan welke brandveilige bouwproducten er zijn, die zij kunnen toepassen in een gebouw. Omdat de verklaringen onafhankelijk zijn beoordeeld, hechten gebruikers er grote waarde aan. Dat kunnen leveranciers gebruiken bij de profilering van hun eigen producten.

Met de gecontroleerde verklaringen kunnen de prestaties van producten en/of systemen worden meegenomen in de adviezen voor brandveiligheid van gebouwen.

Door opname in de databank brengen leveranciers hun producten en systemen uniform en vergelijkbaar in beeld.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie