Inspectie brandveiligheid en opstellen advies brandveiligheid

Gebruikers van de databank - gemeenteambtenaren, private bouwplantoetsers, adviseurs, inspecteurs en vastgoedeigenaren kunnen voor een nieuw gebouw of een bestaand gebouw nagaan welke brandveilige bouwproducten er zijn, die zij kunnen toepassen in een gebouw. Eveneens kan de gegevens uit de databank worden gebruikt bij een inspectie.

Met de gecontroleerde verklaringen kunnen de prestaties van producten en/of systemen worden meegenomen in de adviezen voor brandveiligheid van gebouwen.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie