Tarieven (nieuw jan 2023)

Hieronder volgt de prijsstelling voor de controle van de brandveiligheid van producten en toepassingsgebieden en de jaarlijkse bijdrage voor de databank.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een  verklaring direct toepassingsgebied (DIAP)  en  verklaring uitgebreid toepassingsgebied (EXAP). Voor een deskundige verklaring geldt dat de prijstelling voor de controle op aanvraag is.

Bij de DIAP en de EXAP wordt onderscheid gemaakt tussen hoeveel verschillende materialen met de verschillende toepassingsgebieden in één rapportage staan.  

DIAP

  Kosten (excl. BTW) 
Kosten controle één product met één toepassing 
Indien er meerdere producten of toepassingen in een rapport staan, wordt er gestaffeld
€ 500,-
  • 1e en 2e product en/of 1e en 2e toepassing 
€  500,- per toepassing en per product
  • 3e en 4e product en/of 3e en 4e toepassing
€  400,- per toepassing en per product
  • Indien er meer dan 4 materialen of toepassingen in een rapportage staan
Op aanvraag 

Voorbeeld:  Indien in een rapport 2 producten zijn getest en voor product 1 zijn er 2 toepassingen getest en voor product is er één toepassing getest.  De kosten voor controle en opname bedragen dan € 1.400,-- excl BTW. (2x € 500,-- + 1x € 400,--)  

EXAP

  Kosten (excl. BTW) 
Kosten controle 1 product en een toepassing 
Indien er meerdere producten of toepassingen in een rapport staan, wordt  er gestaffeld
€ 1.200,-
  • 1e en 2e product en/of 1e en 2e toepassing
€  1.200,- per toepassing en per product
  • 3e en 4e product en/of 3e en 4e toepassing
€  1.000,- per toepassing en per product
  • Indien er meer dan 4 materialen of toepassingen in een rapportage staan 
Op aanvraag 

Voorbeeld: Indien in een rapport 4 producten zijn getest en voor ieder product is er één toepassing getest.  De kosten voor controle en opname bedragen dan € 4.400,-- excl BTW. (2x € 1.200,-- + 2x € 1.000,--)  

Naast de controle is men ook een jaarlijkse bijdrage verschuldigd  voor de databank. De bijdrage is gestaffeld. De jaarlijkse bijdragen wordt bepaald aan de hand het aantal producten die zijn opgenomen in de databank. Als een product dus 3 toepassingen heeft wordt er alleen een jaarlijkse bijdrage gevraagd voor het product (voorstel prijzen 2023).

  Kosten (excl. BTW)
Product 1 t/m 5 €235,- per product
Product 6 t/m 10 €180,- per product
Product 11 t/m 15 €130,- per product
Product 16 en verder € 45,- per product
Producten die niet meer leverbaar zijn € 0,- per product

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en onderhevig aan indexering.

Indien de verklaring en onderbouwing meerdere keren in het College besproken moeten worden dan worden er meerkosten in rekening gebracht.
 

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie