Hoe werkt BCRG

Beoordeling van de aanvraag

Via de website kunnen de fabrikanten en leveranciers hun product of systeem ter controle aanbieden voor onze energieprestatiedatabank. Zij moeten hun aanvraag vergezeld laten gaan van de technische specificaties en eventueel meetrapporten. Zes keer per jaar komt het college bijeen om de aanvragen te beoordelen en te bespreken. BCRG beoordeelt de compleetheid van de aanvraag en verdeelt deze vervolgens onder de experts. BCRG deelt het resultaat van het overleg binnen 1 week met de aanvrager. Als het college in het ingezonden materiaal niet voldoende steun vindt om een goede beslissing te nemen zal zij dit onmiddellijk met de aanvrager terugkoppelen. Als het ingediende materiaal juist is, zal het product of systeem binnen 2 weken in de database worden opgenomen.

De organisatie Stichting BCRG

Naast het bieden van een gelijk speelveld voor de diverse producten en systemen staan wij ook voor onafhankelijke en neutrale uitvoering van onze werkzaamheden. Wij streven naar maximale transparantie in het doen en laten van onze Stichting. Bureau CRG werkt volgens een financieel gezonde bedrijfsvoering zonder winstoogmerk. Het bestuur van BCRG houdt daar toezicht op. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Naam Functie Organisatie Representeert
Dhr. Ir. A.C. de Geus voorzitter Artenergy b.v. Regelgeving (InstallQ)
Dhr. T. Bokhoven penningmeester Consolair b.v. Fabrikanten (NVDE)
Dhr. Ir. W. Plokker secretaris VABI b.v. Automatisering
Dhr. Ir. W.A. Koster bestuurslid TBQ Brandveiligheid

Vanwege het korte zelfstandige bestaan van BCRG en de nauwe banden met onze rechtsvoorganger ISSO kan BCRG voor allerlei uitvoeringstaken een beroep doen op ISSO-medewerkers. De Stichting heeft voor haar kerntaken de heer ing. C.A.M. (Kees) Arkesteijn (secretaris College en directeur) en de heer R. Albrecht (coördinator Innovatieve Technieken)  in dienst. 

Een Raad van Advies staat de directie bij voor onder meer de strategische beleidskeuzes. Ook vervult deze raad de functie van toetsingsplatform voor de diverse gebruikers van onze database. De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

Naam Organisatie Representeert
Dhr. W.C.G. Ankersmit Vereniging BWT Vereniging Nederlandse Gemeenten/Bouw- en Woningtoezicht
Dhr. Ir. R.D. van Bergen ISSO Bouw- en Installatietechniek (voorzitter RvA)
Mw. E. Post NVDE Fabrikanten Duurzame Energie producten
Dhr. Ir. A.C. de Geus InstallQ Regelgeving (voorzitter stichting BCRG)
Dhr. drs. D. Breedveld Ministerie BZK
Wet- en regelgeving
(toehoorder in RvA)
Dhr. R. Crabbendam HVC Energieleveranciers (Energiened)
Dhr. Ing. C. Koning MRE Vastgoed Belang Gebouwbeheerders/-exploitanten
Dhr. Ir. G.J. Kuiper Stybenex Isolatie-industrie
Dhr. W. Atmar Binnenklimaat Nederland  Fabrikanten (FME)

Lees meer
 

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie

Meer nieuws