Waarom een gecontroleerde verklaring?

Gebruikers van de databank - gemeenteambtenaren, private bouwplantoetsers, EP-adviseurs, vastgoedeigenaren e.d. vinden objectief getoetste informatie over de energieprestatie van producten en systemen van groot belang.

Daarmee kunnen ze de Energieprestatie (BENG) voor een nieuw gebouw of van een bestaand gebouw (Energielabel) berekenen, controleren of verbeteren. Omdat de verklaringen onafhankelijk zijn beoordeeld, hechten gebruikers er grote waarde aan. Dat kunnen leveranciers gebruiken bij de profilering van hun eigen producten.

EP-adviseurs mogen bij de berekening van de Energieprestatie (Energielabel of aanvraag van de Omgevingsvergunning) bij utiliteitsgebouwen of woningen alleen van forfaitaire rekenwaarden uit de NTA 8800 afwijken als er een gecontroleerde verklaring is van het product of systeem. (Uitzondering is wanneer er sprake is van een geharmoniseerde norm.) In de BCRG databank zijn de gecontroleerde verklaringen te vinden.

Verbeterde prestaties


Met de gecontroleerde kwaliteits-, gelijkwaardigheids- of EMG-verklaringen kunnen de verbeterde prestaties van producten en/of systemen worden meegenomen in de wettelijk verplichte energieprestatieberekening en in energiebesparingsadviezen van gebouwen.

Door opname in de databank  brengen leveranciers hun producten en systemen uniform en vergelijkbaar in beeld. Voor gebruikers is het namelijk praktisch dat de informatie over bijvoorbeeld CV-ketels, zonneboilers, kozijnen, glas, isolatiematerialen en warmtepompen op één plaats is gebundeld. Dat maakt controleren en adviseren eenvoudiger.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie