Fabrikant eigen verklaringen 

Fabrikant eigen verklaringen zijn gebaseerd op geharmoniseerde normen. In de Europese CPR regeling is dit verankerd. BCRG controleert deze verklaringen niet, van de wet mag BCRG deze verklaringen niet controleren. BCRG publiceert deze verklaringen op verzoek van de fabrikant. Alleen fabrikant eigen verklaringen op basis van een geharmoniseerde norm worden gepubliceerd in het betreffende deel van de databank.

De EP-adviseur en de vastgoedeigenaar hoeft dan niet op verschillende websites naar deze verklaringen te zoeken. Deze verklaringen kunnen onder andere worden gebruikt in de detailopname van de NTA 8800. De norm waarin de uitgangspunten, voorwaarden en rekenregels voor het bepalen van de Energieprestatie van een gebouw zijn gegeven. Ook prestatieverklaringen, die gebaseerd zijn op geharmoniseerde normen, maar niet in de database van BCRG zijn opgenomen kunnen door EP-adviseur (detailopname) worden gebruikt.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie