API

Voor het verkrijgen van API-key kunt u contact opnemen met het secretariaat van BCRG. Via de API-key kunnen de noodzakelijke gegevens voor energieberekeningen automatisch worden opgevraagd. De aanvragen worden individueel behandeld. Het secretariaat informeert u graag over de hier aan verbonden kosten.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie