Gelijkwaardigheidsverklaringen

Systeemkeuzen en/of producten die in het kader van de vigerende toetsingskaders niet worden gewaardeerd, kunnen via een schriftelijke gelijkwaardigheidsverklaring alsnog worden gewaardeerd. Deze producten dienen tenminste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu te bieden, als bedoeld in genoemde toetsingskaders en relevante aanpalende documenten.

Bouw- en Woningtoezicht toetst voor nieuwbouw of een bouwmateriaal of bouwdeel met een gelijkwaardigheidsverklaring voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

 

Over BCRG

Bureau CRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast. 

Ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG), zoals een warmtenet, worden door BCRG gecontroleerd. 

Bekijk nu de BCRG-database om uw gecontroleerde verklaringen te vinden.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie