Gelijkwaardigheid

Systeemkeuzen en/of producten die in het kader van de vigerende toetsingskaders (NEN 7120, ISSO 82.1 (NV 7120) of ISSO 75.1) niet worden gewaardeerd, kunnen via een schriftelijke gelijkwaardigheidsverklaring alsnog worden gewaardeerd. Deze producten dienen tenminste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu te bieden, als bedoeld in genoemde toetsingskaders en relevante aanpalende documenten. Bouw- en woningtoezicht toetst voor nieuwbouw of een bouwmateriaal of bouwdeel met een gelijkwaardigheidsverklaring voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie