EMG verklaring

Een ander soort verklaring is de verklaring over energiebesparende maatregelen op gebiedsniveau. Dit gaat bijvoorbeeld over een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van de industrie. Het rendement van zo’n warmtenet kan daardoor beter zijn dan de forfaitaire waarde uit de norm of dan dat van andere verwarmingsbronnen.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Planning regeling Energielabels

25-05-2020

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen geb...

Meer nieuws