Vergaderdata College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie

Elke twee maanden komt het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie (CGE) bijeen om de ingediende aanvragen te bespreken en beoordelen. De aanvragen dienen uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum bij het secretariaat aangeleverd te zijn. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen dienen uw gegevens compleet en tijdig te zijn aangeleverd en de factuur voor de behandeldatum te zijn voldaan. Indien dit niet op tijd in orde is gemaakt kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Voor 2021/2022 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:

Datum Opmerking
13-12-2021 Aanvragen dienen twee weken voor de vergaderdatum ingediend te zijn
31-01-2022 Aanvragen dienen twee weken voor de vergaderdatum ingediend te zijn
28-03-2022 Aanvragen dienen twee weken voor de vergaderdatum ingediend te zijn
30-05-2022 Aanvragen dienen twee weken voor de vergaderdatum ingediend te zijn
29-08-2022 Aanvragen dienen twee weken voor de vergaderdatum ingediend te zijn
17-10-2022 Aanvragen dienen twee weken voor de vergaderdatum ingediend te zijn
12-12-2022 Aanvragen dienen twee weken voor de vergaderdatum ingediend te zijn

Wilt u een voorbeeld zien van een gecontroleerde kwaliteitsverklaring? In de databank van BCRG ziet u vele gepubliceerde verklaringen.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie