Vergaderdata College

Elke twee maanden komt het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie (CGE) bijeen om de ingediende aanvragen te bespreken en beoordelen. De aanvragen dienen uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum bij het secretariaat aangeleverd te zijn. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen dienen uw gegevens compleet tijdig te zijn aangeleverd en de factuur voor de behandeldatum te zijn voldaan.

Voor 2020 zijn de volgende data vastgesteld

Datum Opmerking
06-04-2020 Aanvragen dienen twee weken voor de vergaderdatum ingediend te zijn
25-05-2020 Aanvragen dienen twee weken voor de vergaderdatum ingediend te zijn
07-09-2020 Aanvragen dienen twee weken voor de vergaderdatum ingediend te zijn
26-10-2020 Aanvragen dienen twee weken voor de vergaderdatum ingediend te zijn
14-12-2020 Aanvragen dienen twee weken voor de vergaderdatum ingediend te zijn