Wat doet BCRG?

Producten en systemen toetsen

Met de gecontroleerde kwaliteits-, gelijkwaardigheids- of EMG-verklaringen kunnen marktpartijen de verbeterde prestaties van producten en/of systemen gebruiken in de wettelijk verplichte energieprestatieberekening en in energiebesparingsadviezen van gebouwen. Hoewel de huidige prioriteit vooral is gericht op de energieprestatie is BCRG ook goed in staat om gelijkwaardigheidsverklaringen van andere gebouwgebonden systemen te controleren en te registreren.

Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie toetst of de claim van een fabrikant op het gebied van energieprestatie van een product of systeem juist is. Het College volgt daartoe een vaste procedure. Experts op het gebied van onder meer bouwfysica, installatie- en energietechniek maken deel uit van het college. Zij hebben geen binding met fabrikanten en leveranciers en kunnen daardoor onafhankelijk opereren.

College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie (CGE)

Zodra het CGE de claim goedkeurt die op de kwaliteitsverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring van de leverancier staat, plaatst Bureau CRG de gecontroleerde verklaringen in haar databank. Als de waarde die op de verklaringen staat niet bruikbaar is voor de methode van de Energieprestatieberekening, dan moet deze worden omgezet naar een bruikbare waarde voor de methode. Het College controleert dit ook.

Samenstelling van het College

Naam Organisatie Expertise
Dhr. ing. R. van der Aa Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut Normdeskundige
Dhr. ir. J.J.L. Berben INNAX Gebouw & Omgeving Energieprestatie, Installatietechniek
Dhr. ir. J.S. Bosch Ver. Bouw- & Woningtoezicht Bouwfysica, Ventilatietechniek, Bouwbesluit
Dhr. ir. H. Versteeg LBP SIGHT  Bouwfysica, Bouwbesluit, Duurzaam Bouwen
Dhr. ir. R.M.M. van der Loos Adviesbureau DGMR Energieprestatie, Duurzaam Bouwen
Dhr. ir. P. Stoelinga Adviesbureau Deerns Installatietechniek, Duurzaam Bouwen

Lees meer
 

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie

Meer nieuws