Vanaf 1 juli is NTA 8800, versie 2024 wettelijk aangewezen

Op onze website en in de vorige nieuwsbrief schreven we al over de wijzigingen in de NTA 8800, die mogelijk van invloed zijn op de verklaringen. Naar verwachting zal in er 2025 geen aangepaste versie van NTA 8800 verschijnen. Daarentegen zullen de wijzigingen in de NTA 8800 in 2026 weer groter zijn, omdat dan ook de EPBD 4 in Nederland wordt geïmplementeerd.

Vanaf 1 juli 2024 is de NTA 8800, versie 2024 ook in de wet- en regelgeving aangewezen. Inmiddels is er ook interpretatiedocument van NTA 8800 versie beschikbaar dat nog een aantal onduidelijkheden nader toegelicht. Ook de NTA 8800-software is aangepast op basis van de wijzigingen in de versie van 2024 en is voor marktpartijen beschikbaar. Deze software is gecertificeerd, wat wil zeggen dat met de NTA 8800-software van de verschillende leveranciers een groot aantal EDR-testen zijn uitgevoerd. Uit de resultaten van deze testen blijkt dat de verschillende softwarepakketten goed met elkaar overeenkomen.

Aangepaste opnameprotocollen

De opnameprotocollen voor woningen in ISSO-publicatie 82.1, en voor utiliteitsgebouwen in ISSO-publicatie 75.1 zijn beiden afgestemd op de nieuwe versie van de NTA 8800. Last but not least is ook de BRL 9500 als gevolg van de gewijzigde NTA 8800 aangepast. Deze BRL beschrijft de kwaliteitseisen waaraan de EP-adviseur moet voldoen. Een van de wijzigingen in de BRL 9500 heeft ook betrekking op het gebruik van verklaringen van ramen.

Verklaringen voor ramen

De aangepaste BRL 9500 geeft namelijk aan dat: “Als er een DoP beschikbaar is voor samengestelde constructies, zoals prefab constructies en ramen, moet deze gebruikt worden. Als er geen DoP beschikbaar is voor samengestelde constructies, zoals prefab constructies en ramen, is het toegestaan de U-waarde en de Rc-waarde te bepalen volgens de NTA8800 en geen gebruik te maken van de betreffende verklaring in de database van BCRG.nl." De vorige versies van het opnameprotocol en de BRL 9500 gaven aan dat de detail-EP-adviseur gebruik moest maken van een DoP. Als deze niet beschikbaar is, moest de EP-adviseur zelf de U-waarde van het raam berekenen. Het is dus ook toegestaan om bij een detailopname gebruik te maken van een gecontroleerde verklaring.