BCRG bereidt zich voor op invoering van EPBD4

Op 11 juni kregen het Stichtingsbestuur en de Raad van Advies van BCRG een presentatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de invoering van de EPBD en CPR. BCRG wil zo snel mogelijk in kaart brengen wat de consequenties zijn van de invoering van de EPBD4 en de CPR voor haar activiteiten. In het kort geven we hieronder de aankomende veranderingen weer.

De Europese Commissie wil de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Daarvoor beschikt ze over een richtlijn om dit binnen de EU te stimuleren. Deze richtlijn is de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) IV. Deze richtlijn is op 12 april 2024 goedgekeurd door de Europese Raad. Vorig jaar ging het Europees Parlement al akkoord. Het akkoord door de Europese Raad betekent een aanscherping van het doel om emissies en het energieverbruik van gebouwen in de hele Europese Unie te verminderen.

Wetten en bepalingsmethodes aanpassen

Daardoor moet Nederland voor de zomer van 2026 veel onderdelen van deze richtlijn overnemen in de eigen regelgeving. De wetgever moet dus voor die tijd sommige wetten over de energieprestatie van gebouwen aanpassen. Dit houdt onder meer in dat de NTA 8800 hierop aangepast moet worden. Daarnaast gaat de overheid in samenwerking met de marktpartijen een toekomstgerichte bepalingsmethode voor nieuwbouw en bestaande gebouwen gaan ontwikkelen.

Belangrijkste aanpassingen

Hoewel er meerdere zaken in de nieuwe EPBD4 staan die we in onze wetten moeten doorvoeren, geven we hieronder de belangrijkste onderdelen uit de EPBD4 die zijn:

  • Voor alle nieuwbouw geldt dat zij met ingang van 2030 volledig uitstootvrij is: Zero Emission Buildings (ZEB). In 2050 moet de gehele gebouwde omgeving emissievrij zijn.
  • In 2030 moet 16 procent van de utiliteitsgebouwen met de slechtste energielabels zijn verbeterd. In 2033 moet 26 procent van de utiliteitsgebouwen zijn verbeterd.
  • Het gemiddelde primaire energiegebruik van de woningvoorraad moet in 2030 met 16 procent zijn verlaagd. In 2035 moet dit met 20 tot 22 procent zijn verlaagd. We moeten ten minste 55 procent van deze besparing behalen door renovatie van de 43 procent slechtst presterende woningen.
  • De bepalingsmethode van de Energieprestatie gebouwen moet rekening houden met technische gebouwsystemen, elektrische en thermische opslag;
  • Er komt een Whole Life Carbon (WLC)-berekening voor grote nieuwe gebouwen.
  • Er komen minimale eisen voor de hoeveelheid zonnepanelen op gebouwen, het aantal laadpalen en de prestatie en keuring van installaties.