Gerichter zoeken na aanpassing van zoekfilters databank

Eind vorig jaar organiseerden wij een bijeenkomst met een aantal gebruikers van onze databank. Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van FedEC, KEGO, enkele grote en kleine EP-adviesbureaus, de ontwikkelaar van onze databank en BCRG. Tijdens deze sessie inventariseerden we de wensen van deze gebruikers. Een van de uitdrukkelijke wensen was om bijvoorbeeld te kunnen zoeken op een product, en niet uitsluitend op de titel van een verklaring.

Tijdens de sessie was de algemene conclusie dat de gebruikers op dit moment goed met de databank kunnen werken. Toch kwamen er ook enkele verzoeken voor verbeteringen naar voren die we nu aan het doorvoeren zijn. Zo zijn er verklaringen waarop soms meerdere producten vermeld staan. Als het slechts een of twee extra producten zijn, nemen we deze producten op in de titel van de verklaring. Maar als het meer producten zijn, dan lukt dit niet. Hierdoor is het nu lastiger om die producten te vinden.

Extra zoekfunctionaliteit

Om die reden ontwikkelen we nu een extra zoekfunctionaliteit. Daarmee kan men eerst zoeken op productcategorie, om vervolgens te zoeken op het merk en het type product. De nu bestaande zoekfunctie blijft ook bestaan. Op deze wijze kan de gebruiker op meerdere manieren naar verklaringen van producten zoeken.

Regelmatige updates

Het aanpassen van de zoekfunctionaliteit van de databank gebeurt in de komende maanden. Zodra je via deze functie een product zoekt, word je vervolgens naar de bijbehorende verklaring doorverwezen. De verwachting is deze nieuwe functionaliteit eind dit jaar gereed zal zijn. Zo probeert BCRG met vaste regelmaat haar databank en website te optimaliseren om aan de wensen van de leveranciers en gebruikers tegemoet te komen. Heb je zelf tips of belangrijke voorstellen, laat het ons weten via een mail naar info@bcrg.nl.