College van Gelijkwaardigheid  Energieprestatie (CGE)

Het CGE bestaat uit een aantal deskundigen. In het CGE zijn de disciplines bouwfysica, installatietechniek en energietechniek vertegenwoordigd. Een gecontroleerde kwaliteitsverklaring is een kwaliteitsverklaring die door het CGE positief is beoordeeld. Het CGE beperkt zich tot de voor de energetische prestatie relevante kenmerken van het product / systeem.

Een kwaliteitsverklaring afgegeven conform een bepaalde BRL zal eveneens door het CGE worden behandeld, maar kan een verkorte procedure doorlopen. Een kwaliteitsverklaring afgegeven door een hiervoor geaccrediteerde instelling, waarbij meetmethode en productcontrole zijn beschreven, kan een verkorte procedure doorlopen.

Het CGE toetst dan alleen de juistheid van de beschreven methode voor de toepassing op de bepalings-methoden als beschreven in de EPC norm en/of ISSO publicaties 82.1 (NV NEN 7120) en/of 75.1.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Meer nieuws