College van Gelijkwaardigheid  Energieprestatie (CGE)

Het CGE bestaat uit een aantal onafhankelijke experts die toets of de claim van een fabrikant juist is. In het CGE zijn de disciplines bouwfysica, installatietechniek en energietechniek vertegenwoordigd. Een gecontroleerde kwaliteitsverklaring is een kwaliteitsverklaring die door het CGE positief is beoordeeld. Het CGE beperkt zich tot de voor de energetische prestatie relevante kenmerken van het product / systeem.

 

Kwaliteitsverklaring BRL

Een kwaliteitsverklaring afgegeven conform een bepaalde BRL zal eveneens door het CGE worden behandeld, maar kan een verkorte procedure doorlopen. Een kwaliteitsverklaring afgegeven door een hiervoor geaccrediteerde instelling, waarbij meetmethode en productcontrole zijn beschreven, kan een verkorte procedure doorlopen. Na goedkeuring verschijnen deze verklaringen in de databank.

 

EPC norm

Het CGE toetst dan alleen de juistheid van de beschreven methode voor de toepassing op de bepalings-methoden als beschreven in de EPC norm en/of ISSO publicaties 82.1 (NV NEN 7120) en/of 75.1. Voor opname in het register van niet onder dit werkveld passende producten of systemen worden ander expertgroepen samengesteld?

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie

BCRG op de Vakbeurs Energie

08-07-2022

Op 11, 12, en 13 oktober a.s. kunt u BCRG weer ontmoeten op de vakbeurs Energie in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.

De beurs is ...

Meer nieuws