Opnemen in register BCRG

Met de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- of EMG-verklaringen kunnen producten worden meegenomen in de berekening van de wettelijk verplichte energieprestatie (BENG) en in energiebesparingsadviezen van gebouwen. 

De aanvragen dienen uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum bij het secretariaat aangeleverd te zijn.

 

Over BCRG

Bureau CRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast. 

Ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG), zoals een warmtenet, worden door BCRG gecontroleerd. 

Bekijk nu de BCRG-database om uw gecontroleerde verklaringen te vinden.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie

Meer nieuws