Energieprestatie (EPC) registreren

Waarom een verklaring laten registreren?

Gebruikers van de databank - gemeenteambtenaren, private bouwplantoetsers, EP-adviseurs, vastgoedeigenaren e.d. vinden objectief getoetste informatie over de energieprestatie van producten en systemen van groot belang.

Daarmee kunnen ze de Energieprestatie (BENG) voor een nieuw gebouw of van een bestaand gebouw (Energielabel) berekenen, controleren of verbeteren. Omdat de verklaringen onafhankelijk zijn beoordeeld, hechten gebruikers er grote waarde aan. Dat kunnen leveranciers gebruiken bij de profilering van hun eigen producten.

Op één plaats te vinden

Door opname in de databank  brengen leveranciers hun producten en systemen uniform en vergelijkbaar in beeld. Voor gebruikers is het namelijk handig dat de informatie over bijvoorbeeld CV-ketels, zonneboilers, kozijnen, glas, isolatiematerialen en warmtepompen op één plaats is gebundeld. Dat maakt controleren en adviseren eenvoudiger.

Vastgoedeigenaren die de energieprestatie van hun gebouw willen verbeteren, kunnen op deze wijze opzoeken welke producten het best aan die verbetering bijdragen.

Over BCRG

Bureau CRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast. 

Ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG), zoals een warmtenet, worden door BCRG gecontroleerd. 

Bekijk nu de BCRG-database om uw gecontroleerde verklaringen te vinden. 

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie