Waarom een verklaring laten registreren?

Gebruikers van de databank - gemeenteambtenaren, private bouwplantoetsers, EPA-adviseurs, vastgoedeigenaren e.d. vinden objectief getoetste informatie over de energieprestatie van producten en systemen van groot belang.

Daarmee kunnen ze de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor een nieuw gebouw of Energie-Index (EI) van een bestaand gebouw berekenen, controleren of verbeteren. Omdat de verklaringen onafhankelijk zijn beoordeeld, hechten gebruikers er grote waarde aan. Dat kunnen leveranciers gebruiken bij de profilering van hun eigen producten.

Op één plaats te vinden

Door opname in de databank  brengen leveranciers hun producten en systemen uniform en vergelijkbaar in beeld. Voor gebruikers is het namelijk handig dat de informatie over bijvoorbeeld CV-ketels, zonneboilers, kozijnen, glas, isolatiematerialen en warmtepompen op één plaats is gebundeld. Dat maakt controleren en adviseren eenvoudiger.

Vastgoedeigenaren die de energieprestatie van hun gebouw willen verbeteren, kunnen op deze wijze opzoeken welke producten het best aan die verbetering bijdragen.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie