Disclaimer

Deze database met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen is met de uiterste zorg door het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen (BCRG) samengesteld. Toch staan BCRG en degenen die hebben medegewerkt aan het creëren van deze database niet in voor de juistheid van de gegevens in deze database.

BCRG controleert namelijk niet zelf de prestaties van de systemen en producten die in deze database zijn opgenomen, maar toetst slechts de juistheid van de namens of door de fabrikant of leveranciers overgelegde documentatie. Bovendien zijn de opgenomen producten in sommige gevallen onderhavig aan verandering en sluit BCRG niet uit dat een fout wordt gemaakt. Gebruikers van deze database zullen dus zelf steeds de in de deze database opgenomen gegevens moeten controleren en, bij twijfel, advies moeten inwinnen.

Het voorgaande betekent dat BCRG en degenen die hebben meegewerkt aan het creëren van  deze database geen aansprakelijkheid aanvaarden die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin van het woord) voor de in deze database opgenomen producten en systemen en bijbehorende waarden. 

De in de database opgenomen waarden zijn alleen van toepassing als de constructie/het systeem identiek is aan hetgeen door het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie (GCE) is beoordeeld.

In de praktijk wordt soms geconstateerd dat er bij bouwkundige constructies te veel koudebruggen aanwezig zijn of dat het materiaal verkeerd is toegepast. De Rc-waarde van de constructie zoals vermeld in de database wordt dan nadelig beïnvloed. De betreffende Rc-waarde is dan niet meer van toepassing.

Wij willen de gebruikers van onze database zo goed mogelijk informeren en van advies dienen. Het opvolgen van deze adviezen en het gebruik van de prestatie-indicatoren geschiedt echter altijd en volledig voor eigen rekening en risico. Wij raden aan om altijd goed te letten of de product- en/of systeem gegevens overeenkomen met de in de database opgenomen gegevens.

Voor vragen of klachten kunt u contact (info@bcrg.nl) met ons opnemen.

Bekijk ook onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden voor diensten.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie