Tarieven

Het uitvoeren van de werkzaamheden geschiedt op basis van de volgende tarieven:

Controleren van een verklaring  
Verklaring met betrekking tot de geluidsproductie van een product (met invoergegevens voor de rekentool) € 600,- Eenmalig bij vooruitbetaling
Generieke verklaring met betrekking tot de geluidsproductie van een product/systeem      € 1.200,- Eenmalig bij vooruitbetaling
Beoordelen van een verklaring door een spoedprocedure. (College zal in deze situatie binnen 14 dagen de verklaring beoordelen) € 2.600,- Eenmalig bij vooruitbetaling

Alle genoemde tarieven zijn exclusief  BTW en onderhevig aan indexering.
Indien de verklaring en onderbouwing meerdere keren in het College besproken moeten worden dan worden er meerkosten in rekening gebracht.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie