Producten of systemen die beter presteren dan het forfaitaire waarde in de norm óf innovaties met vergelijkbare prestaties kunnen een positieve bijdrage aan de EPC waarde leveren

Met de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- of EMG-verklaringen kunnen de afwijkende prestaties van producten en/of systemen worden meegenomen in de wettelijk verplichte energieprestatiecoëfficiënt (EPC) berekening en in energiebesparingsadviezen.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Verklaring en de NTA 8800

02-07-2020

De wettelijke invoering per 1 januari 2021 van de NTA 8800 heeft ook consequenties voor de gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardighei...

Planning regeling Energielabels

25-05-2020

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen geb...

Meer nieuws