Producten of systemen die beter presteren dan het forfaitaire waarde in de norm óf innovaties met vergelijkbare prestaties kunnen een positieve bijdrage aan de EPC waarde leveren

Met de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- of EMG-verklaringen kunnen de afwijkende prestaties van producten en/of systemen worden meegenomen in de wettelijk verplichte energieprestatiecoëfficiënt (EPC) berekening en in energiebesparingsadviezen.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Meer nieuws