Opstellen energieprestatie advies

Met de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- of EMG-verklaringen kunnen de afwijkende prestaties van producten en/of systemen worden meegenomen in de wettelijk verplichte energieprestatieberekening  (BENG) en in energiebesparingsadviezen van gebouwen.

Bekijk de database voor een ruim overzicht van gecontroleerde verklaringen.

 

College van gelijkwaardigheid energieprestatie

Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie toetst of de claim van een fabrikant op het gebied van energieprestatie van een product of systeem juist is. Het College volgt daartoe een vaste procedure. Experts op het gebied van o.a. bouwfysica, installatie- en energietechniek maken deel uit van het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie. Zij hebben geen binding met fabrikanten en leveranciers en kunnen daardoor onafhankelijk opereren.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie

BCRG op de Vakbeurs Energie

08-07-2022

Op 11, 12, en 13 oktober a.s. kunt u BCRG weer ontmoeten op de vakbeurs Energie in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.

De beurs is ...

Meer nieuws