Verklaring en de NTA 8800

De wettelijke invoering per 1 januari 2021 van de NTA 8800 heeft ook consequenties voor de gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Een aantal verklaringen moet worden aangepast op de nieuwe methodiek gegeven in de NTA 8800 of op de norm waar de NTA 8800 naar verwijst. De fabrikanten/leveranciers (of brancheorganisaties) hebben van BCRG het verzoek gekregen (of krijgen dit op korte termijn) hun verklaringen om te zetten om bruikbaar te zijn bij de NTA 8800.

Voor een aantal producten/systemen met verklaringen kan er gebruik worden gemaakt van de overgangsregeling. Voor een uitleg van de Overgangsregeling, verwijzen wij u naar een eerder nieuwsbericht op onze website. Een aantal verklaringen die nu zijn afgegeven in het kader van de NEN 7120 kunnen ook bij de NTA 8800 gebruikt worden.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de productcategorieën met verklaringen die ook geschikt zijn voor de berekening met de NTA 8800 en van de productcategorie die heeft aangetoond dat zij voldoet aan de criteria van de overgangsregeling.

Productcategorieën waarvan de verklaringen ook bij de NTA 8800 gebruikt kunnen worden:

  • Ramen (kozijn inclusief glas);
  • PV-panelen;
  • Douchewater WTW.

Deze productcategorieën krijgen wel een administratieve wijziging, namelijk ook een verwijzing naar de NTA 8800.

Productcategorie waarvan de verklaringen op basis van de overgangsregeling ook bij de NTA 8800 gebruikt kan worden:

  • Combi-ketels met een Gaskeurlabel;
  • Warmtepompen: ruimteverwarming en/of tapwater.

Deze brancheorganisaties hebben aangetoond dat deze producten voldoen aan de criteria, die gesteld zijn bij de overgangsregeling.

Berekeningssoftware NTA 8800

Vanaf juli 2020 is de geattesteerde software voor de NTA 8800 beschikbaar. De software kan worden gebruikt om de Energieprestatie van gebouwen te berekenen.

Bovendien is BCRG samen met de softwareleveranciers bezig om een koppeling tussen de databank van BCRG en de NTA 8800-software te ontwikkelen. De producten/systemen met verklaringen die in databank van BCRG staan kunnen dan direct met hun gegevens in de software worden geselecteerd. De koppeling zal conform de huidige planning per 1 januari 2021 actief zijn.