Gebruik gecontroleerde verklaringen bij NTA 8800

In de databank van BCRG staan gecontroleerde verklaringen. Een aantal van deze verklaringen zijn al afgestemd op NTA 8800. Er zijn ook verklaringen gebaseerd op NEN 7120 of het Nader Voorschrift (NEN 7120) die onder de zogenaamde Overgangsregeling van 2 jaar vallen. Deze verklaringen mogen de komende 2 jaar nog gebruikt worden. Daarnaast is door BCRG aangegeven dat het voor een aantal producten (zie tabel 1 van deze notitie) is toegestaan tijdelijk (tot 1 maart 2021) gebruik te maken van verklaringen gebaseerd op NEN 7120 en het Nader Voorschrift.

In het onderstaande beslisschema is aangegeven welke gecontroleerde verklaring van een bepaald product/systeem gebruikt moet worden.

Uitleg

A: Deze verklaringen verschijnen als u in de databank NTA 8800 aanvinkt, zie onderstaand voorbeeld. Soms hebben deze verklaringen een (extra) voorblad waarbij is aangegeven dat ze ook voor NTA 8800 van toepassing zijn, in de oorspronkelijke verklaring staan nog één of meerdere oude richtlijnen vermeld.

B: Overgangsregeling (uitleg zie website BCRG) : deze verklaringen verschijnen ook als u in de databank NTA 8800 aanvinkt. Deze verklaringen kunnen ook verschijnen als u voor een oude richtlijn kiest. Overgangsregeling geldt op dit moment voor alle tapwatertoestellen en warmtepompen in het algemeen (en dus ook warmtepompen met omgevingscollectoren). Let op: mogelijk maken er binnenkort meer producten/systemen gebruik van deze overgangsregeling.

De code van deze verklaring voor de software moet dan door de gebruiker zelf worden aangepast. De laatste 4 karakters van code moeten er voor de software worden afgehaald. Code 20181762GGRVWB wordt dan dus 20181762GG.

 

Warmtepompen

In de verklaringen voor warmtepompen voor NTA 8800 wordt gerekend met kWh ipv MJ bij NEN 7120. Dit geldt voor de aanduiding van de warmtebehoefte en het hulpenergie.

Verklaring NTA 8800


Verklaring maar dan voor NEN 7120


Om de verklaring NEN7120 te gebruiken zijn er 3 zaken die omgerekend moeten worden:

ηH;gen;si;hp [-] en FH;gen;si,gpref [-] vermeld op de verklaring van de NEN 7120 kunnen zonder verdere aanpassing in de NTA 8800 software worden gebruikt.

Duurzaam Beng-3 staat niet op de verklaring bij NEN 7120. Hier wordt dan bij NTA 8800 forfaitair aangehouden.

Daarnaast moet als er op een verwarmingssysteem twee of meer opwekkers aangesloten zijn ook het nominaal vermogen van de warmtepomp worden opgegeven, voor lucht-water WP (bron lucht) het vermogen dat is gegeven bij A7/W35, brine-water WP (bron bodem) het vermogen dat is gegeven bij B0/W35, Grondwater-water WP (bron grond water) voor het vermogen dat is gegeven bij W10/W35. Indien deze niet bekend zijn dienen deze opgevraagd te worden bij leveranciers van de warmtepompen.

In de loop van 2021 zullen de verklaringen van warmtepompen uit de overgangsregeling worden omgezet naar NTA 8800 verklaringen zodat de omrekening van GJ en MJ naar kWh niet meer nodig is en ook het nominaal vermogen bekend is. We zijn hiervoor wel afhankelijk van de fabrikanten en leveranciers.

Tijdelijke ontheffingsregeling (uitleg zie website BCRG) : Tijdelijk toegestaan gebruik verklaringen tot 1 maart 2021

Dit zijn verklaringen die verschijnen als, als richtlijn NEN 7120 of ISSO 82.1 (methode 2014) wordt aangevinkt en die in de onderstaande tabel 1 zijn opgenomen.

Tabel 1 Producten/systemen die onder de tijdelijke ontheffing vallen (tot 1 maart 2021)

1 Bouwkundig (Isolatie) alleen voor de basisopname
2 Ruimtekoeling (Compressiekoeling, Absorptiekoeling en Koude-opslag)
3 Ruimteverwarming (Ketels)

Alleen producten/systemen waarvan de waarden op de verklaring ook gebruikt kan worden in NTA 8800 vallen onder de tijdelijke ontheffing. Voor ruimteverwarming heeft dit alleen betrekking op het rendement. 

Verklaringen uit deze categorie mogen gebruikt worden, maar er moet een extra correctiefactor van 90% ingerekend worden. Deze correctie moet door de adviseur toegepast worden. Als de gecorrigeerde waarde slechter is dan de forfaitaire waarde, dan moet gerekend worden met de forfaitaire waarde.

De code van deze verklaring voor de software moet dan door de gebruiker zelf worden aangepast. De laatste 4 karakters van code moeten er voor de software worden afgehaald. Code 20181762GGRVWB wordt dan dus 20181762GG.

 

Voorbeeld 1: Gebruik tijdelijke ontheffing

Bouwkundige verklaring Isolatie (alleen voor de basisopname)

Stel op de verklaring staat aangegeven dat de Rc-waarde 5,0 m2K/W bedraagt bij een isolatiedikte van 120 mm. De gecorrigeerde Rc-waarde wordt dan 4,5 m2K/W (0,9 x 5,0). De forfaitaire waarde is in dit geval 3,03 m2K/W. Dit is lager dan de gecorrigeerde waarde. Er wordt dus gerekend met 4,5 m2/K/W.