Gebruik gecontroleerde verklaringen bij NTA 8800

In de databank van BCRG staan gecontroleerde verklaringen. Een groot aantal van deze verklaringen zijn al afgestemd op NTA 8800. Er zijn ook verklaringen gebaseerd op NEN 7120 of het Nader Voorschrift (NEN 7120) die onder de zogenaamde Overgangsregeling van 2 jaar vallen. (De overgangsregeling is gestart op 1-01-2021 en loopt dus tot 1-01-2023) Deze verklaringen mogen de komende 2 jaar nog gebruikt worden. 

Als er een NTA8800 EP berekening wordt gemaakt ( voor woningbouw, utiliteitsbouw , basis of detail) , moet u zoeken in de database met NTA8800 aangevinkt. Standaard staat de NTA 8800 bij het starten van de databank al aangevinkt.

In het onderstaande beslisschema is dit nogmaals uitgelegd.

Uitleg

A: Deze verklaringen verschijnen als u in de databank NTA 8800 aanvinkt, zie onderstaand voorbeeld. Soms hebben deze verklaringen een (extra) voorblad waarbij is aangegeven dat ze ook voor NTA 8800 van toepassing zijn, in de oorspronkelijke verklaring staan nog één of meerdere oude richtlijnen vermeld.

De mogelijke filters in de database van BCRG

B: Overgangsregeling (uitleg zie website BCRG) : deze verklaringen verschijnen ook als u in de databank NTA 8800 aanvinkt. Deze verklaringen kunnen ook verschijnen als u voor een oude richtlijn kiest. Overgangsregeling geldt op dit moment voor alle tapwatertoestellen en warmtepompen in het algemeen (en dus ook warmtepompen met omgevingscollectoren). Let op: mogelijk maken er binnenkort meer producten/systemen gebruik van deze overgangsregeling.

De code van deze verklaring voor de software moet dan door de gebruiker zelf worden aangepast. De laatste 4 karakters van code moeten er voor de software worden afgehaald. Code 20181762GGRVWB wordt dan dus 20181762GG.

 

Warmtepompen

In de verklaringen voor warmtepompen voor NTA 8800 wordt gerekend met kWh ipv MJ bij NEN 7120. Dit geldt voor de aanduiding van de warmtebehoefte en het hulpenergie.

Verklaring NTA 8800

Bruto warmtebehoefte tabel


Verklaring maar dan voor NEN 7120

Tabel bruto  warmtebehoefte


Om de verklaring NEN7120 te gebruiken zijn er 3 zaken die omgerekend moeten worden:

  • Om het onderscheid WLE / WHE te bepalen moet QH;dis/Ag gedeeld worden door 3,6 (150 MJ/m2 in NEN 7120 wordt dus 41,67 kWh/m2 in NTA 8800).
  • Om de bruto warmtebehoefte te bepalen moet de waarde uit NEN7120 gedeeld worden door 3,6 en vermenigvuldigd met 1000. (2,5 GJ wordt dus 694 kWh/a).
  • Om de hulpenergie te bepalen moet de waarde uit NEN7120 gedeeld worden door 3,6. (432 MJ wordt dus 120 kWh). Deze omgerekende waarde (afgerond op gehele getallen) is de waarde die door de adviseur ingevuld moet worden in de software.

ηH;gen;si;hp [-] en FH;gen;si,gpref [-] vermeld op de verklaring van de NEN 7120 kunnen zonder verdere aanpassing in de NTA 8800 software worden gebruikt.

Duurzaam Beng-3 staat niet op de verklaring bij NEN 7120. Hier wordt dan bij NTA 8800 forfaitair aangehouden.

Daarnaast moet als er op een verwarmingssysteem twee of meer opwekkers aangesloten zijn ook het nominaal vermogen van de warmtepomp worden opgegeven, voor lucht-water WP (bron lucht) het vermogen dat is gegeven bij A7/W35, brine-water WP (bron bodem) het vermogen dat is gegeven bij B0/W35, Grondwater-water WP (bron grond water) voor het vermogen dat is gegeven bij W10/W35. Indien deze niet bekend zijn dienen deze opgevraagd te worden bij leveranciers van de warmtepompen.

In de loop van 2021 zullen de verklaringen van warmtepompen uit de overgangsregeling worden omgezet naar NTA 8800 verklaringen zodat de omrekening van GJ en MJ naar kWh niet meer nodig is en ook het nominaal vermogen bekend is. We zijn hiervoor wel afhankelijk van de fabrikanten en leveranciers.