Opname in de databank

Producten/systemen waarvan de fabrikant/leverancier meent dat het geclaimde installatiegeluid van deze producten/systemen gebruikt kunnen worden voor de bepaling of er wordt voldaan aan het maximaal toegestane geluidsniveau kunnen worden opgenomen in de databank. De fabrikant/leverancier moet de geclaimde prestatie dan wel onderbouwen.

Het College van Gelijkwaardigheid Installatie toetst of de claim van een fabrikant/leverancier  op het gebied van installatiegeluid van een product of systeem juist is. Het College volgt daartoe een vaste procedure. 

Experts op het gebied van regelgeving en installatiegeluid maken deel uit van het College. Zij hebben geen binding met fabrikanten en leveranciers en kunnen daardoor onafhankelijk opereren.

Wat u moet doen

Fabrikanten/leveranciers kunnen de verklaring inclusief onderbouwing sturen aan BCRG (info@bcrg.nl). Aan de controle en opname in de databank zijn kosten verbonden zie ‘tarieven’.

Het College vergadert periodiek, voor vergaderdata zie ‘vergaderdata College’. Binnen 2 weken na de vergadering worden de aanvragers van een te controleren verklaring geïnformeerd over het oordeel van het College.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen dienen uw gegevens compleet en tijdig te zijn aangeleverd en de factuur voor de behandeldatum te zijn voldaan. Indien dit niet op tijd in orde is gemaakt kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. De door het onafhankelijke College goedgekeurde verklaringen worden opgenomen in de databank

Bekijk binnnekort de BCRG-database om de fabrikant eigen verklaringen te vinden.
 

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie