Opname in de databank (Hoe)

Producten/systemen waarvoor op basis van een geharmoniseerde norm een DoP is opgesteld kunnen worden opgenomen in de databank. 
Fabrikanten/leveranciers kunnen de DoP sturen aan BCRG (info@bcrg.nl). Aan de opname in de databank zijn kosten verbonden zie ‘tarieven’.

Bekijk binnenkort de BCRG-database om de fabrikant eigen verklaringen te vinden.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie