Opname in de databank

Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie toetst of de claim van een fabrikant/leverancier  op het gebied van energieprestatie van een product of systeem juist is. Het College volgt daartoe een vaste procedure. Uitgangspunt bij de controle is de per 1 januari 2021 geldende NTA 8800. Experts op het gebied van o.a. bouwfysica, installatie- en energietechniek maken deel uit van het College. Zij hebben geen binding met fabrikanten en leveranciers en kunnen daardoor onafhankelijk opereren.

Fabrikanten/leveranciers kunnen de verklaring inclusief onderbouwing sturen aan BCRG (info@bcrg.nl). Aan de controle en opname in de databank zijn kosten verbonden zie ‘tarieven’.Het College vergadert periodiek, voor vergaderdata zie ‘vergaderdata College’. Binnen 2 weken na de vergadering worden de aanvragers van een te controleren verklaring geïnformeerd over het oordeel van het College.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen dienen uw gegevens compleet en tijdig te zijn aangeleverd en de factuur voor de behandeldatum te zijn voldaan. Indien dit niet op tijd in orde is gemaakt kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Goedgekeurde verklaringen

De door het onafhankelijke College goedgekeurde verklaringen worden opgenomen in de databank.

De aanvragen dienen uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum bij het secretariaat aangeleverd te zijn. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen dienen uw gegevens compleet en tijdig te zijn aangeleverd en de factuur voor de behandeldatum te zijn voldaan. Indien dit niet op tijd in orde is gemaakt kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie