Opname in de databank

Fabrikanten en/of leveranciers kunnen de verklaringen van hun producten en/of systemen laten registreren in de databank van BCRG. Een onafhankelijk College controleert de onderbouwing van de verklaring volgens een vast procedure. Na goedkeuring door het College worden de verklaringen gepubliceerd in de databank van BCRG. De procedure voor controle vind u op onze website.

De verklaringen Brandveiligheid kunnen worden meegenomen in de analyse of een gebouw brandveilig is of hoe de brandveiligheid van een gebouw kan worden verbeterd. De verklaringen worden gebruikt door de inspectiebedrijven Brandveiligheid en vastgoedeigenaren.

Fabrikanten/leveranciers kunnen de verklaring inclusief onderbouwing sturen aan BCRG (info@bcrg.nl). Aan de controle en opname in de databank zijn kosten verbonden zie ‘tarieven’.

Aanvragen

Het College vergadert periodiek, voor vergaderdata zie ‘vergaderdata College’. Binnen 2 weken na de vergadering worden de aanvragers van een te controleren verklaring geïnformeerd over het oordeel van het College.

De aanvragen dienen uiterlijk vier weken voor de vergaderdatum van het College Brandveiligheid bij het secretariaat aangeleverd te zijn.

De door het onafhankelijke College goedgekeurde verklaringen worden opgenomen in de databank.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie