“Zorgen dat het college de verklaringen kan beoordelen”

Wanneer een fabrikant of leverancier zijn product of systeem van een kwaliteits- of gelijkwaardigheidsverklaring wil laten voorzien, moeten zij enkele stappen doorlopen. Dat proces, waarbij een dossier moet worden opgebouwd, begeleidt Ramon Albrecht. Sinds anderhalf jaar werkt Ramon bij BCRG als coördinator innovatieve systemen. “Dit houdt in dat ik marktpartijen help om alle informatie voor hun product of systeem boven tafel te krijgen zodat het onafhankelijk college van experts deze kan beoordelen.”

“De informatie die bedrijven indienen, kan erg wisselend zijn. Zodra leveranciers al ervaring hebben, omdat ze bijvoorbeeld al eerder producten bij het college hebben voorgelegd, dan weten ze in grote lijnen wel aan welke eisen die informatie moet voldoen. Maar het zijn juist de bedrijven die deze ervaring nog niet hebben, of die geen grote organisatie hebben om deze info te kunnen voorbereiden, die wij kunnen helpen”, zegt Ramon.

Helder inzicht krijgen

Het helpt daarbij dat hij zelf ook bij een startup in de installatiewereld heeft gewerkt, en daardoor weet hoe veel taken zo’n klein bedrijf vaak op zijn bordje heeft liggen. “Maar ook voor meer gevestigde bedrijven is het handig om een duidelijk inzicht te krijgen wat ze allemaal moeten aanleveren. Dat is overigens wel een klus die ze zelf moeten doen. Daarbij is het ook afhankelijk wat voor product of systeem ze willen voorleggen. Voor een kwaliteitsverklaring gaat het om het voldoen aan eisen die in de NTA8800 gesteld zijn. Voor een gelijkwaardigheidsverklaring kijken we In hoeverre dit product of systeem in de NTA8800 systematiek past.

Breder perspectief

Omdat veel producten nieuw zijn, is het daardoor soms wat vager aan welke eisen of normen deze precies moeten voldoen. Daarom kijken wij graag even mee met de leverancier. Wij hebben natuurlijk een breder perspectief op wat er in het verleden allemaal al eens is beoordeeld, op welke manier en aan de hand van welke eisen of testgegevens. Daarmee kunnen we eigenlijk altijd wel de leverancier of fabrikant vertellen hoe en wat hij moet aanleveren voor het dossier dat het college van experts nodig heeft om een gecontroleerde verklaring te kunnen afgeven.

30 verklaringen per maand

Het college komt eens per twee maanden bij elkaar om de dossiers die op dat moment compleet zijn, te beoordelen. “Per maand ontvangen circa 30 producten of systemen een gecontroleerde verklaring. Hoeveel tijd het duurt voordat we een product bij een college kunnen aanbieden, is afhankelijk van de informatie die een bedrijf aanlevert. Als blijkt dat bijvoorbeeld nog testen door een instantie als Kiwa of TÜV nodig zijn, dan gaan er nog wel wat weken of soms maanden overheen. Maar als het dossier compleet is, dan wordt de controle in de eerstvolgende collegevergadering uitgevoerd. Een spoedprocedure is tegen meerprijs mogelijk; dan krijgen aanvragers binnen twee weken uitslag.”

Andere werkzaamheden

Naast het voorbereiden en in orde maken van de dossiers, beantwoordt Ramon ook wel vragen van bijvoorbeeld EP-adviseurs. “Hun eerste aanspreekpunt is KEGO, de organisatie die in het leven is geroepen om EP-adviseurs te helpen. Maar soms zijn hun vragen dermate ingewikkeld of gedetailleerd dat wij hen kunnen uitleggen hoe ze bijvoorbeeld een gelijkwaardigheidsverklaring kunnen toepassen.” Ramon Albrecht is 52 jaar en was, voor hij bij BCRG kwam werken, actief in verschillende functies in installatie gerelateerde beroepen.

Eerdere ervaringen

Behalve bij de eerdergenoemde startup, werkte Ramon bij onderhoudsafdelingen van grote fabrieken en werkte hij vele jaren voor een drinkwaterbedrijf. “In veel van mijn functies was ik verantwoordelijk en had ik direct te maken met certificering, audits en kwaliteitsbeleid. Door die ervaringen kan ik me in mijn functie bij BCRG redelijk snel verplaatsen in onze klanten en hen adviseren wat er van hen wordt verwacht, als het gaat om de verklaringen die zij voor hun producten nodig hebben of wensen.”