“Vooral bezig met nieuwe ontwikkelingen en complexe vragen”

Hij stond aan de wieg, maar eigenlijk was Kees Arkesteijn al betrokken bij Bureau CRG toen de ‘baby nog moest worden verwekt’. Toen de behoefte ontstond om de afdelingen Bouw & Woningtoezicht meer duidelijkheid te verschaffen in de verklaringen die ze steeds vaker op hun bord kregen, werkte Arkesteijn daar een plan voor uit. “Het ministerie en RvO hadden die vraag bij ISSO neergelegd, waar ik toen werkte. Het plan dat we ontwikkelden, resulteerde uiteindelijk in de onafhankelijke stichting Bureau CRG, waaraan ik nu leidinggeef.”

In 2010 ging een onafhankelijk college van start met het beoordelen van kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Kees Arkesteijn gaf als secretaris leiding aan dit proces, maar deed dit vanuit het kantoor van ISSO, waar hij toen nog voor werkte. “Naarmate het werk toenam, besteedde ik steeds meer tijd aan dit proces. In de beginjaren werden de Collegeleden voor hun werkzaamheden door RvO betaald. In 2012 liet RvO een onafhankelijke organisatie onderzoeken of het controleren van verklaringen ook zonder financiering door de overheid zou kunnen. De fabrikanten die op dat moment met hun verklaring in de databank stonden, gaven aan dat de controle van verklaringen wat hen betreft gehandhaafd moest blijven. Op die manier werd volgens hen ‘het kaf van het koren’ gescheiden. Hierdoor kon in 2014 het Bureau CRG ontstaan, met mij als secretaris.”

Naar onafhankelijke stichting

De eerste jaren was de hoeveelheid van het werk nog niet zo groot, waardoor Arkesteijn dit parttime kon uitvoeren, terwijl hij in vaste dienst bij ISSO was. Maar toen het werk als maar toenam, en het belang van de verklaringen ook groter werd, was het ministerie van mening dat BCRG een onafhankelijke stichting zou moeten worden. “In 2019 hebben we de Stichting BCRG opgericht. En om de onafhankelijkheid nog sterker uit te dragen zijn we in 2021 verhuisd naar zelfstandige huisvesting in Delft. Zelf ben ik toen fulltime voor BCRG gaan werken. Zo zijn we langzaamaan uitgegroeid tot een eigen organisatie die nu ook onze dienstverlening stap voor stap kan uitbouwen.”

Nieuwe activiteiten

Kees Arkesteijn begon bij BCRG met gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen voor het opstellen van het energielabel. Vooral energieadviseurs en de afdelingen Bouw & Woningtoezicht hebben behoefte aan die verklaringen. “Maar langzaamaan werd BCRG benaderd door andere marktpartijen die eveneens ‘onafhankelijke zekerheid’ heel goed kunnen gebruiken, als het gaat om de kwaliteit van bepaalde producten of diensten. Zo zijn we recent ook begonnen met gecontroleerde verklaringen voor brandveiligheid. Daaraan hebben we ook gecontroleerde verklaringen over installatiegeluid en nu zelfs ook fabrikanteigen verklaringen toegevoegd. Het zijn dit soort nieuwe initiatieven waarmee ik mij vooral bezighoud. Dat kan nu ook, omdat BCRG enige tijd terug met Ramon Albrecht de nodige versterking heeft binnengehaald.”

Goed voor onze profilering

Arkesteijn vindt de uitbreiding van de databank een belangrijke ontwikkeling. Niet alleen voor BCRG, maar juist ook voor de markt. “We merken dat ons profiel als onafhankelijke stichting, met onafhankelijke colleges van deskundigen die de beoordeling verzorgen, voor steeds meer producten een onmisbare toevoeging is. Voor ons is dat een mooie kans om hét loket te worden voor de bouw- en installatiewereld als het gaat om onafhankelijk gecontroleerde verklaringen.” Daarnaast is Arkesteijn ook verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van het bureau. Een activiteit waar hij ook voldoende tijd aan moet en kan besteden.