Verklaringen NEN 7120 en Nader Voorschrift niet meer in de databank

Met ingang van januari 2023 zijn de verklaringen die alleen betrekking hadden op de NEN 7120 en het Nader Voorschrift niet meer zichtbaar in de databank. De reden hiervoor is dat de subsidieregelingen die nog op de NEN 7120 en het Nader Voorschrift waren gebaseerd zijn afgelopen per 31-12-2022.

Afgesproken is dat deze verklaringen met ingang van 1-01-2023 niet meer zichtbaar zijn, maar als iemand nog een verklaring nodig heeft voor de NEN 7120 of het Nader Voorschrift deze bij BCRG opgevraagd kan worden. 
De verklaringen op basis van de NEN 7120 en/of het Nader Voorschrift, die ook gebruikt mogen worden in de NTA 8800 zijn nog wel zichtbaar in de databank.

Opvragen van een NEN 7120 en/of Nader Voorschrift verklaring kan door e-mail te sturen aan info@bcrg.nl, met een duidelijke vermelding om welke verklaring (met code) het gaat.