Overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseurs

Om het tekort aan energieadviseurs die een energielabel kunnen afgeven op te lossen, is er een overgangsregeling van kracht. Deze regeling moet ervoor zorgen dat meer energieadviseurs (sneller) aan het werk kunnen. Door de lockdown en discussies in de politiek slaagde een deel van de energieadviseurs er niet in om hun vakbekwaamheid te halen voor de ingang van de NTA 8800 op 1 januari.

Om te voorkomen dat er een lange wachtrij ontstaat voor de toekenning van energielabels heeft minister Ollongren verschillende maatregelen genomen. Zo mogen tot 1 juli 2021 ook personen die hun vakbekwaamheid nog niet hebben behaald, maar wel aantoonbaar in staat zijn de werkzaamheden uit te voeren, de energieprestatie opnemen en registreren. Daarnaast mogen ze ook de BENG-berekening voor de vergunningsaanvraag maken en registeren.

Meer vakbekwame energieadviseurs

Bij ingang van de overgangsregeling waren ongeveer 500 energieadviseurs vakbekwaam. Door de overgangsregeling kunnen naar schatting circa 200 energieadviseurs direct extra aan de slag met het registeren van energieprestaties. De maatregel zorgt daarnaast voor dat in combinatie met het verbeteren van de online examens om vakbekwaam te worden in potentie nog eens 800 adviseurs aan de slag kunnen met de energielabels. Hiermee komt het potentieel energieadviseurs dat op 1 april beschikbaar is om met energieprestaties te werken op ongeveer 1500 personen. Volgens minister Ollongren is dat voldoende om de ingeschatte vraag aan te kunnen en belemmeringen op de woningmarkt te voorkomen.

Overgangsregeling

De overgangsregeling geldt nadrukkelijk tot 1 juli 2021. Meer informatie over de overgangsregeling staat op de website van het RVO. Alle informatie over de modules die nodig zijn om vakbekwaam te worden voor het afgeven van energielabels is te vinden op de website van ISSO.