Officieel startsein gegeven voor de Nederlandse Verwarmingsindustrie

Op 2 juli 2019 is de oprichting van de Nederlandse Verwarmingsindustrie onderschreven door de voorzitters van de deelnemende secties en/of verenigingen.

Met het plaatsen van hun handtekening, gaven Henk Sijbring (VFK), Bart Looman (VLS), Roger Lippertz (Rogafa) en Jan Verdonk (Sectie warmte- & distributie afgiftesystemen) het officiële startsein van de nieuwe branchevereniging. Na alle zorgvuldige voorbereidingen bestaat de Nederlandse Verwarmingsindustrie inmiddels uit 5 secties en ruim 30 leden.

Door het samengaan van deze partijen worden de krachten gebundeld op het gebied van warmte-opwekking, warmte distributie en afgifte, lucht en stralingsverwarmingssystemen, regelapparatuur en rookgasafvoersystemen. De gezamenlijke kennis en kunde, van deze gerenommeerde partijen, zal blijken uit de marktgerichte benadering waarbij duurzaam en comfortabel verwarmen van de gebouwde omgeving centraal staat. Naast het ontwikkelen van producten wil de Nederlandse Verwarmingsindustrie met het productportfolio een bijdrage leveren aan circulariteit en CO2 reductie. Onder leiding van een interim bestuur, bestaande uit bestuursleden van de voormalige verenigingen, zal De Nederlandse Verwarmingsindustrie verder vorm krijgen. De secties behouden hun huidige bestuursleden en Henk Sijbring zal vooralsnog de rol van voorzitter op zich nemen. Coen van de Sande zal als directeur van De Nederlandse Verwarmingsindustrie het aanspreekpunt zijn.

De Nederlandse Verwarmingsindustrie is aangesloten bij FME en de European Heating Industry Association (EHI).

Na deze formele aftrap werd op 8 oktober, tijdens de Vakbeurs Energie 2019 te Den Bosch, de nieuwe branchevereniging ook voor het grote publiek gelanceerd.

In een bijeenkomst met de titel “Geen warmtetransitie zonder de Nederlandse Verwarmingsindustrie” werd onder leiding van Remco de Boer een aantal stellingen geponeerd, zoals: keuzevrijheid voor de burger of doorzettingsmacht voor de gemeenten. Ferdi Licher, Directeur Bouwen en Energie van BZK opende met een keynote.

De betrokkenheid en interactie vanuit de zaal was groot. Oscar Dusschooten, (wethouder Gemeente Tilburg), David Smeulders, (Professor TU Eindhoven), Eddy Veenstra (Rendo Netbeheer) en Coen van de Sande (Directeur van de Nederlandse Verwarmingsindustrie) kregen ook stellingen voorgeschoteld over bijvoorbeeld het tempo van de energietransitie als ook de kosten ervan. Hoe de warmtetransitie ook vorm gaat krijgen, zonder het productportfolio van de Nederlandse Verwarmingsindustrie gaat de warmtetransitie niet slagen.

(Nederlandse Verwarmingsindustrie)

Door: Bcrg