NTA 8800 versie 2023

De bepalingsmethode NTA 8800 voor het bepalen van de Energieprestatie van gebouwen is aangepast. Afgelopen januari is de versie 2023 van de NTA 8800 gepubliceerd, per 1 juli wordt deze aangepaste NTA 8800 wettelijk aangewezen.

De nieuwe NTA 8800:2023 heeft consequenties voor een aantal verklaringen in onze databank. Hieronder wordt aangegeven wat de consequenties kunnen zijn voor de verklaringen.

EMG-verklaringen

Met ingang van 1 juli 2023 is geen  gecontroleerde EMG-verklaring meer nodig bij de aanvraag van de  Omgevingsvergunning, maar als het gebouw wordt opgeleverd is het verplicht te beschikken over een gecontroleerde EMG verklaring. Tenminste indien men wil afwijken van de forfaitaire waarden voor EMG bij de bepaling van de Energieprestatie van het gebouw. De BRL 9500 en de ISSO-opnameprotocollen zijn hierop aangepast.  

Op vrijwillige basis kan een EMG-verklaringen in de ontwerpfase wel worden ingediend bij BCRG om te laten controleren. De voorlopige EMG-verklaringen wordt niet meer opgenomen in de database. De voorlopige EMG-verklaringen hebben geen status meer. Vrijwillige controle bij voorlopige EMG-verklaring kan ook door andere partij worden uitgevoerd. 

Isolatiematerialen

Tabel E.5 voor in-situ vervaardigde isolatiematerialen is aangepast. In de vorige versie werd onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw (situatie A) en bestaande gebouwen (situatie B). Situatie A en B bestaan nog steeds, als een situatie in bestaande gebouwen vergelijkbaar is met situatie A en dat is aantoonbaar (dit ter beoordeling van een geaccrediteerde en/of gecertificeerde instantie), dan mag gebruik worden gemaakt van de toeslagfactor voor toepassing behorend bij situatie A. Bij het aantonen moet blijken dat de na te isoleren constructie overzichtelijk, beheersbaar, schoon en vrij van obstakels, speciebaarden e.d. is.
Als in-situ vervaardigde isolatie producten dus onder certificatie worden aangebracht en er wordt op toegezien  dat de na te isoleren constructie overzichtelijk, beheersbaar, schoon en vrij van obstakels, speciebaarden e.d., kan dit in de verklaring worden opgenomen.

Warmtepompen met menglucht als bron

In de NTA 8800 versie 2023 is een aangepaste methode voor warmtapbereiding opgenomen voor warmtepompen met menglucht als bron. De aangepaste methode leidt tot een iets beter rendement voor warmtapwater opwekking.

Warmtepompen met een hogere aanvoertemperatuur

In de NTA 8800 versie 2023 zijn nu ook forfaitaire waarden voor COP opgenomen voor hogere aanvoertemperaturen. In een eerdere versie van de NTA 8800 was de forfaitaire COP-waarde gegeven voor het maximale temperatuurniveau van 55oC  voor het warmteafgiftesysteem. In de 2023 versie zijn ook forfaitaire COP’s gegeven voor hogere temperatuurniveaus van het warmteafgiftesysteem met een maximum van 70oC. In de verklaringen voor warmtepompen was het al mogelijk om een hoger temperatuurniveau van het afgifte systeem op te nemen. Het hogere temperatuurniveau van het afgifte systeem in de NTA 8800 zal mogelijk leiden tot meer verklaringen met een hoger  temperatuurniveau van het afgifte systeem.

Hogere brontemperaturen bij warmtepompen

In de NTA 8800 versie 2023 zijn in tabel 9.29 hogere brontemperaturen opgenomen. De categorieën brontemperatuur ≥ 15 °C en < 20 °C, brontemperatuur ≥ 20 °C en < 40 °C en brontemperatuur ≥ 40 °C zijn toegevoegd.  De verwachting is dan ook dat voor warmtepompen ook verklaringen met deze hogere brontemperaturen zullen worden aangevraagd.

Elektrode Boiler (EMG- bijlage P)

Bijlage P is uitgebreid met de Elektrode Boiler als nieuwe techniek. 
Een elektrodeboiler (e-boiler) biedt een warmtekrachtcentrale de oplossing om de vraag en het aanbod op het elektriciteitsnet op elkaar af te stemmen. Deze afstemming wordt steeds belangrijker, omdat de hoeveelheid energie opgewekt met zon en wind hard groeit. Conform de NTA8800 wordt een primaire energiefactor van 0 en een primaire hernieuwbare energiefactor gelijk aan 1 gehanteerd voor de waardering van warmte uit de elektrode boiler in de flexmodus.
De verwachting is dat EMG-verklaringen van warmtenetten waarin een Elektrode Boiler aanwezig is of in de toekomst geplaats wordt, zullen worden aangepast.