Kwaliteitsverklaringen voor tapwater en hulpenergie nu ook voor U-bouw

In tegenstelling tot de oude NEN 7120 maakt de nieuwe NTA 8800 geen onderscheid meer tussen woningbouw of utiliteitsbouw. Dat wil zeggen, waar het gaat om tapwater en hulpenergie. Voorheen, op basis van de NEN 7120, waren de kwaliteitsverklaringen op deze onderdelen voor warmtepompen en ketels puur gericht op woningbouw. Maar nu dit onderscheid in de NTA 8800 is vervallen, gelden de kwaliteitsverklaringen voor tapwater en hulpenergie ook voor U-bouw.

De oorspronkelijke meetmethode (NEN 7120) voor de kwaliteitsverklaringen voor tapwater waren in principe opgesteld voor de woningbouw (huishoudelijke toepassingen). De gemeten opwekkingsrendementen behoorden in alle gevallen bij een bepaalde toepassingsklasse (tappatroon, taphoeveelheid en comfort).

Geen onderscheid meer

Bij de toepassing van kwaliteitsverklaringen, waarvan de metingen voor warmtepompen op EN 16147 zijn gebaseerd of op EN 13203 voor ketels, maakt de NTA 8800 geen onderscheid tussen woning- of utiliteitsbouw. Hoewel de meetnormen EN 16147 en EN 13203 een huishoudelijke toepassing hebben, wordt bij de metingen op basis van de Europese tapklassen geen onderscheid gemaakt tussen woning- en utiliteitsbouw. Er zijn immers ook geen aparte meetnormen voor utiliteitsgebouwen. Volgens het College is er dan ook geen reden meer om de toepasbaarheid van bijlage A/T (uit de NTA 8800) verklaringen te beperken tot woningbouw. Hetzelfde geldt voor de oude, nog geldige tapwaterverklaringen op basis van de Nederlandse tappatronen.

Verwerkt in BCRG-databank

Wel benadrukken we dat dit uitsluitend gaat om de kwaliteitsverklaringen met alleen tapwater, en dus niet de verklaringen die ook de prestaties voor ruimteverwarming bevatten. Datzelfde gaat op voor de kwaliteitsverklaringen voor hulpenergie, als de betreffende opwekker in de utiliteitsbouw wordt toegepast. De toekenning van de eerdergenoemde kwaliteitsverklaringen aan utiliteitsgebouwen is begin augustus 2023 in de databank BCRG verwerkt.