Interpretatiedocument voor EMG-verklaringen schept meer duidelijkheid

Zowel de Warmtebedrijven, opstellers van EMG-verklaringen als ook de controleurs lopen geregeld tegen onduidelijkheden aan in bijlage P – de bepalingsmethode voor gebiedsmaatregelen – van de NTA 8800. Ook vinden partijen het soms lastig om in een vroeg stadium de benodigde informatie te krijgen die voor de onderbouwing nodig is. Met het opstellen van een interpretatiedocument willen de bovengenoemde partijen en Bureau CRG nu de nodige duidelijkheid scheppen.

De onduidelijkheden waren reden om een aantal bijeenkomsten te organiseren tussen warmtebedrijven, opstellers en controleurs van EMG-verklaringen en BCRG. In die gesprekken stelden zij vast dat de onderbouwing en berekening(tool) altijd conform NTA8800 Bijlage P moet zijn opgezet. Naast de onduidelijkheden benoemt bijlage P – de bepalingsmethode – ook zaken die geen of een marginaal effect hebben op de geclaimde energiefactoren. Eigenlijk zou de Bijlage P daarop moeten worden aangepast. Nu moeten de opstellers van de EMG-verklaringen steeds aantonen dat deze zaken geen invloed of nauwelijks invloed hebben op de geclaimde energiefactoren.

Direct in gebruik nemen

Naar aanleiding van de bijeenkomsten is in samenwerking met alle partijen een interpretatiedocument opgesteld voor bijlage P van de NTA 8800. Zowel de warmtebedrijven, de opstellers van EMG-verklaringen als ook BCRG hebben onderdelen voor de lijst met onduidelijkheden aangeleverd. Deze zijn in de bijeenkomsten besproken en daaruit is een gezamenlijke interpretatie opgesteld. Een groot aantal van deze punten is ook aan NEN doorgegeven, zodat zij bijlage P van de NTA 8800 hierop in de toekomst kunnen aanpassen. Het interpretatiedocument is inmiddels gereed en wordt nu door de bovengenoemde partijen gebruikt. De partijen spraken tevens af om twee keer per jaar bijeen te komen om het interpretatiedocument te actualiseren. De interpretatiedocumenten worden ook met NEN gedeeld, zodat de NTA 8800 op deze punten kan worden verbeterd.