Geen verlenging voor overgangsregeling warmtepompen

Op 1 januari 2021, bij de invoering van de NTA 8800, wijzigde het stelsel voor het berekenen van de energieprestatie. Vanaf dat moment heeft BCRG, in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken voor met name warmtepompen een overgangsperiode van 2 jaar ingesteld. Die overgangsperiode is op 1 januari 2023 nog eens met 1 jaar verlengd. Maar op 1 januari 2024 eindigt deze overgangsperiode.

“Het beëindigen van de overgangsperiode houdt in dat alle partijen die bij ons een kwaliteitsverklaring hebben voor warmtepompen van voor de periode 2021, deze in de databank op ‘VERLOPEN’ wordt gezet. Het gaat naar schatting om een paar honderd producten”, vertelt Kees Arkesteijn. “De meest producenten hebben inmiddels hun verklaring omgezet, zodat ze nu zijn opgesteld volgens de eisen van de NTA 8800.”

Uitzondering voor tapwaterfunctie

“Er is echter een uitzondering voor een kleine 30 warmtepompen waarbij de verklaring conform de oude NEN 7120 voor zowel ruimteverwarming als voor tapwater was opgesteld. In de NTA 8800 is bepaald dat de regels voor tapwater niet veranderen, waardoor de ‘oude’ verklaring voor die functie wel geldig blijft. Om nu te zorgen dat leveranciers met een dergelijke warmtepomp niet een nieuwe verklaring hoeven in te dienen, voegen we aan die producten een voorblad toe. Deze splitst de verklaring in een geldig – voor tapwater – en een ongeldig deel – voor ruimteverwarming. Zo komen de bedrijven niet voor onnodige kosten te staan. Op 1 januari zal dit in onze database zijn doorgevoerd.”