Gecontroleerde verklaringen zijn nu verplicht bij nieuwbouw

Tot vorig jaar kon een energieprestatieadviseur bij een vergunningaanvraag voor nieuwbouw in de energieprestatieberekening nog producten zonder gecontroleerde kwaliteits- of gelijkwaardigheidsverklaring toepassen. Sinds 2021 is die mogelijkheid er niet meer. Bouw- en Woningtoezicht vraagt nu in elke berekening om het verplicht toepassen van producten met een door BCRG-gecontroleerde verklaring. Ook de softwarepakketten voor energieprestatieberekeningen staan alleen nog het gebruik van BCRG-gecontroleerde verklaringen toe.

Sinds dit jaar zijn alle BRL 9500 gecertificeerde energieadviseurs verplicht om uitsluitend nog de verklaringen uit de database van BCRG te gebruiken. Die BRL-certificering is nu sinds 2021 noodzakelijk wanneer een energieprestatieadviseur de energieprestatie van een gebouw bepaald voor een vergunningsaanvraag voor nieuw te bouwen of compleet te renoveren gebouwen maar ook voor de oplevering van nieuwe, gerenoveerde of bestaande gebouwen.

Uitzondering.

Voor de detailopname (voor nieuw te bouwen gebouwen en zeer energie zuinige bestaande bouw) geldt voor de Rc-waarde van constructie en de U-waarde van ramen een uitzondering. Voor de detailopname is het uitgangspunt dat de EP-adviseur zelf de Rc-waarde en/of U-waarde van bouwkundige constructies berekend. Hierbij kan de EP-adviseur gebruik maken van de door een fabrikant ter beschikking gestelde informatie nieuwbouw.

 

Noodzakelijk voor vergunning

“Bij het uitvoeren van een studie of een ontwerp kun je nog alle producten en systemen in je berekeningen gebruiken die je wenst”, zegt Kees Arkesteijn, secretaris van BCRG. “Maar zodra je een plan indient voor een vergunning, zal je dit met berekeningen moeten doen gebaseerd op gecontroleerde verklaringen. Voorheen was dit bij nieuwbouw geen verplichting. In de praktijk gebeurde het wel eens dat bouwplannen een vergunning kregen met technieken waarvoor wij geen gecontroleerde gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring in onze database hadden. Of we hadden de verklaring afgekeurd. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de kwaliteit van bouwwerken.”

Verwerkt in softwarepakketten

Om het voor de gecertificeerde adviseurs eenvoudig te maken, hebben de softwareleveranciers begin dit jaar gezorgd dat deze nieuwe verplichting in de softwarepakketten is verwerkt. Wie nu de goedgekeurde software gebruikt voor het maken van de energieprestatieberekening zal zien dat hij of zij daar alleen nog maar de gecontroleerde kwaliteits-, gelijkwaardigheids- en EMG-verklaringen aantreft. Voorheen kon je nog zelf aanvinken of het wel of geen gecontroleerde verklaring betreft. Die optie is nu verdwenen. Met name Bouw- en Woningtoezicht verwacht dat deze maatregel de controleerbaarheid van de bouwkwaliteit ten goede komt.