Databank met Fabrikanteigen verklaringen begint zich te vullen

Inmiddels bevat de databank van BCRG de eerste Fabrikanteigen verklaringen (Declaration of Performance, afgekort DoP’s). Fabrikanteigen verklaringen zijn gebaseerd op geharmoniseerde normen. Dit ligt verankerd in de Europese CPR-regeling. BCRG speelt geen rol in de controle van deze verklaringen. Het is wettelijk geregeld dat de controle van deze verklaringen onder de verantwoordelijkheid valt van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Dat betekent dat zij dan ook de controles uitvoert.

BCRG publiceert deze verklaringen op verzoek van de EP-adviseurs en alleen na toestemming van de fabrikant of leverancier. Wij publiceren in het betreffende deel van de databank alleen Fabrikanteigen verklaringen die zijn afgegeven op basis van een geharmoniseerde norm. De EP-adviseur en de vastgoedeigenaar hoeven zo niet op verschillende websites naar deze verklaringen te zoeken.

Op één centrale plek

De adviseurs en eigenaren kunnen deze verklaringen onder meer gebruiken bij de detailopname van de NTA 8800. Het gaat hierbij om de norm waarin de uitgangspunten, voorwaarden en rekenregels voor het bepalen van de Energieprestatie van een gebouw zijn gegeven. Naast het voordeel dat de deze verklaringen op één centrale plek zijn te vinden, wordt ook direct duidelijk wat de juiste DoP’s zijn. Op verschillende websites van andere partijen zijn ook regelmatig oneigenlijke DoP’s te vinden. Dit zijn volgens de betreffende partijen zogenaamde vrijwillige DoP’s. Oftewel DoP’s die niet zijn gebaseerd op een geharmoniseerde norm.

Geen oneigenlijke DoP’s

Deze oneigenlijke DoP’s zijn niet toegestaan en verstoren de markt. Adviseurs zijn niet altijd op de hoogte wat de geharmoniseerde normen zijn en aan welke eisen een DoP moet voldoen. Vanzelfsprekend nemen wij alleen DoP’s op in onze databank die zijn opgesteld op basis van een geharmoniseerde norm en die voldoen aan de regels die de CPR stelt. Op dit moment zijn in de databank Fabrikanteigen verklaringen de DoP’s opgenomen van:

  • IsoBouw Systems B.V., 
  • Kingspan Insulation B.V.,
  • Kingspan Unidek B.V.,
  • Knauf Insulation B.V.,
  • PLIXXENT B.V.,
  • Recticel B.V.,
  • Saint-Gobain Isover Benelux B.V.,
  • Soudal.

We vermelden nadrukkelijk - ook in de databank Fabrikanteigen verklaringen - dat de EP-adviseur ook prestatieverklaringen kan gebruiken die niet in de database van BCRG zijn opgenomen maar wel zijn gebaseerd op geharmoniseerde normen.