BCRG-verklaringen niet meer vooraf, maar wél bij oplevering

De BRL 9500, die zorgt voor de kwaliteitsborging bij de berekening van de energieprestatie (Energielabel) van een gebouw, is sinds 1 juli  2023 op een aantal onderdelen iets aangepast. Een van die aanpassingen is dat ontwerpers en adviseurs niet meer al bij indiening van de Omgevingsvergunning de BCRG Kwaliteitsverklaringen voor nieuwe installaties hoeven toe te voegen. Let op, dit laat onverlet dat bij oplevering van de woning of het gebouw wél gecontroleerde verklaringen die van toepassing zijn aanwezig moeten zijn.

“In juni brachten vakbladen als Cobouw het bericht dat ontwerpers geen gecontroleerde verklaringen meer bij de de aanvraag van een omgevingsvergunning hoeven toe te voegen. Maar te vaak lieten ze onvermeld, of ze schreven niet duidelijk genoeg, dat die verplichting nog wel geldt bij oplevering van het gebouw”, zegt Kees Arkesteijn van Bureau CRG. “Het is in principe gunstig dat die verklaringen niet meer bij de aanvraag van de omgevingsvergunning nodig zijn. In de praktijk verandert er tijdens het uiteindelijke ontwerp, de engineering en soms ook tijdens de uitvoering nog voldoende. De vooraf ingediende kwaliteitsverklaringen zijn in zo’n geval niet meer van toepassing of passen niet meer bij het gerealiseerde bouwwerk”, weet Arkesteijn.

Innovaties bevorderen

Veel ontwerpers en engineers denken dat de afschaffing van de eis om vooraf BCRG Kwaliteitsverklaringen te moeten indienen, de innovatie bevordert. Arkesteijn: “Het klopt dat in de loop van een bouwproces er van alles kan veranderen; aan de prestaties van een product, aan het ontwerp van een bouwwerk, of voortschrijdend inzicht wat betreft technische keuzes. Als je al voor aanvraag van de vergunning gecontroleerde verklaringen indient, is de kans groot dat men sneller naar installaties grijpt die ze kennen of producten die al zo'n verklaring hebben. Dat zijn per definitie bestaande producten en dus geen innovaties die wellicht over een aantal maanden  een door BCRG gecontroleerde verklaring hebben. Men moet alleen niet vergeten dat de BCRG Kwaliteitsverklaring nog altijd noodzakelijk is als het bouwproces wordt afgerond en opgeleverd.”

Toch in een vroeg stadium

Maar, zo zegt Arkesteijn, het is wel mogelijk om al in de ontwerpfase meer zekerheid te krijgen dat de nieuwe technieken toch de geclaimde prestatie halen. Hiervoor kan men de verklaringen en onderbouwingen van deze nieuwe technieken in een vroeg stadium door het College van BCRG te laten controleren. Uiteindelijk moeten de verklaringen toch door het College BCRG worden gecontroleerd.