BCRG breidt uit met verklaringen voor legionellabeheers- en bestrijdingstechnieken

BCRG is benaderd door de branchevereniging Water Alliance, een vereniging van water- en milieutechnologiebedrijven in Nederland. Zij deden het verzoek om onze databank uit te breiden met gelijkwaardigheidsverklaringen voor legionellabeheers- en bestrijdingstechnieken. Het bestuur van BCRG gaat akkoord mits er tenminste vijf leden van de Water Alliance hun verklaringen bij BCRG indienen. Inmiddels heeft Water Alliance deze toezegging gedaan.

BCRG heeft eveneens, samen met KWR, Evides, Kiwa, TKI Urban Energy en InstallQ, deelgenomen aan een rondetafelgesprek. Ook daar kregen we het verzoek om gelijkwaardigheidsverklaringen van legionellaveilige systemen voor woningen in onze databank op te nemen. TKI Urban Energy hield een presentatie waaruit we kunnen concluderen dat we voor een succesvolle energietransitie op een veilige manier de tapwatertemperatuur in woningen moeten kunnen verlagen. Om te kunnen nagaan of systemen legionellaveilig zijn, werken verschillende marktpartijen aan bijvoorbeeld testmethoden.

Tweede kwartaal van start

BCRG is inmiddels begonnen met het samenstellen van een College met experts op het gebied van legionellapreventie. BCRG neemt uitsluitend verklaringen op zodra een College met experts op dit vakgebied aangeeft dat de verklaringen voldoende zijn onderbouwd en dat de systemen tot veilige tapwatersystemen leiden. Op dit moment bouwen we de databank. De verwachting is dat de databank eind maart gereed is. Dan kunnen we begin tweede kwartaal starten met de beoordeling van de onderbouwingen van deze gelijkwaardigheidsverklaringen.