College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie

Het BCRG heeft een college van experts samengebracht in het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie (CGE) om de verklaringen te controleren.

Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie toetst of de claim van een fabrikant op het gebied van energieprestatie van een product of systeem juist is. Het CGE volgt daartoe een vaste procedure. Experts op het gebied van bouwfysica, installatietechniek en energietechniek maken deel uit van het CGE. Zij hebben geen binding met fabrikanten en leveranciers en kunnen daardoor onafhankelijk opereren. Voor opname in het register van niet onder dit werkveld passende producten of systemen worden andere expertgroepen samengesteld.

 

Over BCRG

Bureau CRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast. 

Ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG), zoals een warmtenet, worden door BCRG gecontroleerd. 

Bekijk nu de BCRG-database om uw gecontroleerde verklaringen te vinden.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie

BCRG op de Vakbeurs Energie

08-07-2022

Op 11, 12, en 13 oktober a.s. kunt u BCRG weer ontmoeten op de vakbeurs Energie in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.

De beurs is ...

Meer nieuws