College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie

Het BCRG heeft een college van experts samengebracht in het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie (CGE) om de verklaringen te controleren.

Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie toetst of de claim van een fabrikant op het gebied van energieprestatie van een product of systeem juist is. Het College volgt daartoe een vaste procedure. Experts op het gebied van bouwfysica, installatietechniek en energietechniek maken deel uit van het College. Zij hebben geen binding met fabrikanten en leveranciers en kunnen daardoor onafhankelijk opereren. Voor opname in het register van niet onder dit werkveld passende producten of systemen worden andere expertgroepen samengesteld?

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Meer nieuws