Declaration of Performance (DOP)

Indien een fabrikant een bouwproduct op de Europese markt wilt brengen, dat onder de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van de EU van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (hierna Verordening) valt, dan geldt voor dit product een geharmoniseerde norm of een erkend European Assessment Document (EAD).

De fabrikant is dan verplicht om zogenoemde Declaration of Performance (DOP), zijnde een prestatieverklaring, op te stellen voor het betreffende product.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

NTA 8800 verklaringen

01-12-2020

Per 1 januari 2021 moet volgens de wet- en regelgeving de energieprestatie van gebouwen worden bepaald met de NTA 8800. Voor de producten...

Meer nieuws