Declaration of Performance (DOP)

Indien een fabrikant een bouwproduct op de Europese markt wilt brengen, dat onder de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van de EU van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (hierna Verordening) valt, dan geldt voor dit product een geharmoniseerde norm of een erkend European Assessment Document (EAD).

De fabrikant is dan verplicht om zogenoemde Declaration of Performance (DOP), zijnde een prestatieverklaring, op te stellen voor het betreffende product.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Verklaring en de NTA 8800

02-07-2020

De wettelijke invoering per 1 januari 2021 van de NTA 8800 heeft ook consequenties voor de gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardighei...

Planning regeling Energielabels

25-05-2020

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen geb...

Meer nieuws