Declaration of Performance (DOP)

Indien een fabrikant een bouwproduct op de Europese markt wilt brengen, dat onder de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van de EU van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (hierna Verordening) valt, dan geldt voor dit product een geharmoniseerde norm of een erkend European Assessment Document (EAD).

De fabrikant is dan verplicht om zogenoemde Declaration of Performance (DOP), zijnde een prestatieverklaring, op te stellen voor het betreffende product.

 

Database BCRG

In de database van Bureau CRG vindt u deze DOP-verklaringen. Daarnaast vindt u vele andere verklaringen, zoals gelijkwaardigheidsverklaringen en kwaliteitsverklaringen.

Ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG), zoals een warmtenet, worden door BCRG gecontroleerd. 

Bekijk nu de database van BCRG.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie

BCRG op de Vakbeurs Energie

08-07-2022

Op 11, 12, en 13 oktober a.s. kunt u BCRG weer ontmoeten op de vakbeurs Energie in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.

De beurs is ...

Meer nieuws