Eisen kwaliteitsverklaring onder certificatie

Voor een kwaliteitsverklaring onder certificatie (verkorte procedure) geldt dat geclaimde energetische prestatie van het product of systeem wordt ondersteund door een verklaring. Deze verklaring is van een geaccrediteerde organisatie op basis van een beoordelingsrichtlijn (BRL). Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse controle door de geaccrediteerde organisatie.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Verklaring en de NTA 8800

02-07-2020

De wettelijke invoering per 1 januari 2021 van de NTA 8800 heeft ook consequenties voor de gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardighei...

Planning regeling Energielabels

25-05-2020

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen geb...

Meer nieuws