De eisen van kwaliteitsverklaring onder certificatie

Voor een kwaliteitsverklaring onder certificatie (een verkorte procedure) geldt dat geclaimde energetische prestatie van het product of systeem wordt ondersteund door een verklaring. Deze verklaring is van een geaccrediteerde organisatie op basis van een beoordelingsrichtlijn (BRL). Bijvoorbeeld door BCRG. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse controle door de geaccrediteerde organisatie.

 

Over BCRG

Bureau CRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast. 

Ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG), zoals een warmtenet, worden door BCRG gecontroleerd. 

Bekijk nu de BCRG-database om uw gecontroleerde verklaringen te vinden. 

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie

NTA 8800 versie 2023

17-03-2023

De bepalingsmethode NTA 8800 voor het bepalen van de Energieprestatie van gebouwen is aangepast. Afgelopen januari is de versie 2023 v...

Meer nieuws