Eisen kwaliteitsverklaring niet onder certificatie

Voor een geclaimde energetische prestatie van het product of systeem dient de er in de aanvraag een verwijzing naar de gebruikte norm te zijn opgenomen.

Tevens dient er een technische onderbouwing van deze claim te zijn bijgevoegd. Jaarlijks dient er een conformiteitsverklaring te worden verstrekt. Deze geeft aan dat de producten/systemen, die onder de betreffende product- en typenaam worden geleverd, in de markt nog technisch gelijk zijn.

Daarnaast moeten deze minimaal dezelfde energetische prestatie hebben als het producten/systemen die gebruikt zijn bij de geclaimde prestatie. Als een fabrikant producten verkoopt waarvan de energieprestatie significant lager is dan op de goedgekeurde verklaring is aangegeven, dan start het College een onafhankelijk onderzoek.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie

NTA 8800 versie 2023

17-03-2023

De bepalingsmethode NTA 8800 voor het bepalen van de Energieprestatie van gebouwen is aangepast. Afgelopen januari is de versie 2023 v...

Meer nieuws