Eisen kwaliteitsverklaring niet onder certificatie

Voor een geclaimde energetische prestatie van het product of systeem dient de er in de aanvraag een verwijzing naar de gebruikte norm te zijn opgenomen.

Tevens dient er een technische onderbouwing van deze claim te zijn bijgevoegd. Jaarlijks dient er een conformiteitsverklaring te worden verstrekt. Deze geeft aan dat de producten/systemen, die onder de betreffende product- en typenaam worden geleverd, in de markt nog technisch gelijk zijn.

Daarnaast moeten deze minimaal dezelfde energetische prestatie hebben als het producten/systemen die gebruikt zijn bij de geclaimde prestatie. Als een fabrikant producten verkoopt waarvan de energieprestatie significant lager is dan op de goedgekeurde verklaring is aangegeven, dan start het College een onafhankelijk onderzoek.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Verklaring en de NTA 8800

02-07-2020

De wettelijke invoering per 1 januari 2021 van de NTA 8800 heeft ook consequenties voor de gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardighei...

Planning regeling Energielabels

25-05-2020

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen geb...

Meer nieuws