Verklaring Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)

De aanvragen dienen minimaal vergezeld te zijn van:

Een onderbouwing die voldoet aan de NEN 7120 en de NVN 7125 en vanaf 1 okteober 2020 en de NTA 8800 en de NEN 7125

Een EMG-verklaring is maatwerk neem voor de eisen en de daarmee gemoeide kosten contact op met Bureau CRG.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Verklaring en de NTA 8800

02-07-2020

De wettelijke invoering per 1 januari 2021 van de NTA 8800 heeft ook consequenties voor de gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardighei...

Planning regeling Energielabels

25-05-2020

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen geb...

Meer nieuws